Goda tecken

Vad innebär ekologisk mat? Det innebär kvalitetskontroll och en garanti att maten är producerad med hänsyn till miljö, djur och människor.

Ett bra tecken #1

En hållbar helhet

Ett bra tecken #2

Naturligt smakrikt

Ett bra tecken #3

Pollinerarna trivs på åkern

Ett bra tecken #4

Produktionen övervakas från början till slut

Ett bra tecken #5

Daggmaskarna trivs i jorden

Ett bra tecken #6

Livsrum och rätt att vistas ute

Ett bra tecken #7

Inga kemiska bekämpningsmedel

Ett bra tecken #8

Naturresurser även för kommande generationer

Ett bra tecken #9

Hönorna får gå och sprätta

Ett bra tecken #10

Ren mat

Ett bra tecken #11

Korna går och betar

Ett bra tecken #12

Inga konstgjorda smak eller färg

Med bland goda märken