Ekologisk produktion är en hållbar helhet.

När du väljer ekologiskt, tar du ställning för det goda! Utgångspunkten för ekologisk produktion är att ta hänsyn till natur, människor och djur. Det är en helhet som sträcker sig från åkern till maten på din tallrik.  

Dom grundläggande principerna för ekologisk produktion är hållbar användning av naturtillgångarna.  Dessutom erbjuder ekologiska metoder lösningar på många av mänsklighetens utmaningar, som t ex markförstörelse och minskad biologisk mångfald. Den ekologiska bonden tar hand om jordmånen, vilket motverkar erosion och gör jordmånen tåligare mot extrema omständigheter som t ex torka eller kraftig nederbörd. Även våra vattendrag mår bra av att näringen cirkulerar effektivt och att man inte använder kemiska bekämpningsmedel. 

Därför har t ex Europeiska kommissionen åtagit sig att aktivt verka för ekologisk och hållbar livsmedelsproduktion och satt som mål att den ekologiska delen av livsmedelsproduktionen skall uppgå till en fjärdedel år 2030.

Varför ekologiskt är ett smart val? Titta på videon!