Kossor och får går ute och betar.

Har du nån gång sett när kor får komma ut på grönbete? Det är ren glädje! Många ekodjur vistas ute också på vintern, men alla får vara ute åtminstone från juni till september. 

Att beta är för nötkreatur och får det naturliga sättet att äta och vara sociala och röra på sig. När dom betar vilar dom, idisslar och sköter om sin kropp, får D-vitamin från solen och frisk luft.

Till exempel en ko som är ute på bete går flera kilometer om dagen, medan en ko i en inhägnad går mindre än en kilometer.  Att gå på bete främjar djurens muskulatur och förhindrar effektivt olika slags krämpor.   Nötkreatur och får är flockdjur, som vill ha sällskap av sina artfränder. Särskilt för nötkreatur är det viktigt med hierarki, och ute på bete får alla en egen plats och slipper trängas mot sin vilja. Det är en orsak till att djur som går och betar är mindre stressade.  

Ekodjuren och deras gräs och foder får växa utan bekämpningsmedel och konstgödsel. Med hjälp av ekologiska metoder hålls marken i gott skick, näringen cirkulerar och koldioxiden binds till åkern. 

Att beta är positivt också för många andra djur. Det främjar nämligen biologisk mångfald. Tack vare gödsel och mångsidig växtlighet trivs även många insekter och fåglar på bete. Särskild artrikedom återfinns på naturliga betesmarker, såsom ängar och skogsgläntor. Tyvärr har dom redan hunnit bli sällsynta.