För mer hållbar mat i Europa

Ekomat är ansvarsfull och naturligt god mat som också tar hänsyn till miljön och djurens välbefinnande. Ekologisk produktion är en del av lösningen.