Pollinerare, fjärilar och fåglar trivs på den ekologiska åkern.

Pollinerare, fjärilar, fåglar, underjordiskt liv – allt detta finns på ekogårdarna. Dom ekologiska metoderna gör att miljön blir gynnsam för många arter. Växtrikets mångfald och betesmarkerna lockar till sig insekter, och efter dom följer fåglar som äter insekter. En god jordmån och användningen av organisk gödsel ökar mångfalden i underjorden. 

Forskare runt hela världen är oroliga över att insekterna och fåglarna minskar i allt snabbare takt.  En liknande utveckling har noterats också i Finland: t ex pollinerare, ortolansparvar och svalor har minskat.  Metoderna inom den ekologiska odlingen, såsom mångsidigt växelbruk och att det inte används kemiska bekämpningsmedel, främjar mångfalden på många olika sätt och bjuder på en naturlig livsmiljö för många utrotningshotade arter.

Låt oss rädda pollinerarna

Naturen bjuder på många värdefulla saker, som det lönar sig att värna om. Till exempel om vi har färre pollinerande insekter inverkar det direkt på skörden av många av våra odlade växter. Utan pollinering har vi inga bär, frukter, nötter, kaffe, kakao, och betydligt färre grönsakssorter. Ekologisk odling är ett hållbart sätt att producera mat även med tanke på pollinerarna, eftersom ekoodling ökar mångfalden i naturen och inte heller utsätter pollinerarna för kemiska bekämpningsmedel.

Yles kampanj Nu ska vi rädda pollinerarna