Ekologisk produktion är strängt övervakad.

Tänk om det fanns en märkning på förpackningen som talade om att den mat du köper är tillverkad med hänsyn till miljö och biologisk mångfald, jordmånen och djurens välbefinnande? EU:s ekomärke eller EU-lövet är ett märke som talar om att produkten är ekologisk. 

När livsmedel är ekomärkta vet du vad du äter, eftersom ekomärket garanterar att produktionen är ekologisk hela vägen från åkern till den färdiga produkten. Alla ekologiska bönder, odlare och producenter binder sig att följa ekologiska bestämmelser och undergå ekologisk kontroll. I Finland övervakas den ekologiska produktionen av myndigheterna, som kontrollerar alla ekologiska gårdar och företag minst en gång om året. Endast gårdar och företag som klarat granskningen har rätt att sälja sina produkter som ekologiska och använda ekomärket.

Ekomärket kan alltså inte användas hur som helst. Ekologisk produktion omfattas av EU:s lagstiftning och kraven är desamma i hela EU-området.  Även ekologiska produkter utanför EU måste uppfylla kriterierna om företaget vill använda sig av EU:s ekomärke eller EU-lövet.  

I och med ekomärkning måste man också alltid tala om produktens ursprung. Reglerna är strikta: produkten får anges vara producerad i Finland om minst 98 % av jordbruksprodukterna som använts som råvaror är av inhemskt ursprung.

Hur övervakas ekologisk produktion?

För övervakningen av ekologisk produktion svarar särskilda ekologiska inspektörer som är utbildade och certifierade av Livsmedelsverket. Vid ekogranskning kontrolleras att bestämmelserna följs och att produkten går att spåra. Inspektörerna granskar t ex bokföringen och att försäljningen av ekologiska produkter inte överstiger produktionen.

Läs mera om ekomärkning