Djuren har utrymme att röra på sig och vila, samt möjlighet att vistas ute.

Att få böka och sprätta, samt tillräckligt med utrymme att vila och sova. I ekologisk produktion vill man garantera sådana saker för djuren och därför är dom inskrivna i kriterierna för ekomärkning.

När djuren får ett större utrymme att leva på får dom ett bättre liv. I kraven på skötsel och utfodring av dom ekologiska djuren har man tagit i beaktande dom naturliga behoven hos varje art.  Hönorna får nånting att picka på, grisarna får böka fritt och idisslarna får tugga gräs. 

Den ekologiska kon och hens kalvar får komma ut på sommarbete och i ladugården får kalvarna växa upp i stora bås, där det finns utrymme att springa och leka med kompisar.

I hönsgården får hönorna rum att bygga bo. I dom ekologiska svinstiorna är suggorna inte i burar, utan dom får vara fria när dom föder och ger di till sina griskultingar.  Och alla ekologiska djur får vistas ute åtminstone sommartid. 

Större ytor innebär många fördelar för djuren. Djuren håller sig friskare och får leva artspecifikt. Dom ekologiska djuren får leva på sina egna villkor. Dom får vistas ute, det finns dagsljus också inomhus, torrt underlag och sällskap av artfränder. 

Att vistas ute gör gott för både människor och djur. Det är också det mest naturliga för djuren. Alla ekologiska djur får komma ut åtminstone sommartid: nötkreatur och får på bete, ekologiska grisar får böka och hönorna får gå och picka och göra kortare flygturer.

Djurens beteende berättar hur dom mår. Tillräckliga utrymmen och möjlighet att röra på sig minskar på stress, stört beteende och sjukdomar.

Ekologisk produktion är den enda form av produktion i Finland som övervakas av myndigheterna där kraven på djurens välbefinnande är högre än normalt.