Hönorna har utrymme att gå och sprätta och bada.

Hönor är inte dumma, även om dom framställts så i den folkliga traditionen. Däremot är hönor av naturen nyfikna, läraktiga och sociala. Därför är det uppenbart att större utrymmen, att få röra sig fritt och få lämplig stimulans främjar hönornas välmående. 

I den ekologiska hönsgården finns mera plats än i någon annan form av äggproduktion. Medan det kan finnas över nio djur per kvadratmeter i hönsgårdar för frigående hönor och över 13 djur per kvadratmeter i hönsgårdar för burhönor, finns i den ekologiska hönsgården högst sex hönor per kvadratmeter. Dom ekologiska hönorna får vistas ute åtminstone från maj till oktober. Utomhus är utrymmet fyra kvadratmeter per höna.

I den ekologiska hönsgården får hönorna möjlighet att vila på sittpinnar och lägga ägg i eget bo.

När det finns mera plats kan hönorna behålla sin naturliga hierarki.

I den ekologiska hönsgården finns också fönster, så att djuren får dagsljus. På morgonen och på kvällen är hönorna som mest aktiva. Då går dom och sprätter och pickar och gör korta flygturer. För att hålla fjäderdräkten ren och prydlig badar dom gärna i strö eller sand.