Ekologisk produktion sparar naturens resurser även för kommande generationer.

Ekologisk produktion handlar om att återvinna näring, att spara på naturens resurser, ta hand om jordmånen och bevara mångfalden i naturen. Ganska bra, eller hur? I stället för att använda konstgödsel, vars framställning kräver stora mängder energi, och förbrukar icke förnybara resurser, är ekologisk odling som trolleri. Med hjälp av mikrober binder jorden kväve från luften. Naturens egen kvävefabrik är odling av  t ex ärter och rödklöver. Dessutom används organiskt material, såsom stallgödsel.

Att ta hand om jordmånen är egentligen en förutsättning för ekologisk odling. För att skörden ska få säljas som ekologisk, måste bonden binda sig att bevara organiskt material i jordmånen, öka mångfalden i jordmånen, och förhindra kompaktering och erosion. Samtidigt som bonden får en god skörd innebär detta att jordmånen bevaras i gott skick för kommande generationer. 

Mångfald är en rikedom, som gynnas av ekologisk produktion. Förutom att vi vill bevara fåglar som sjunger och bin som surrar till glädje för kommande generationer, bevarar vi samtidigt oersättliga tjänster som naturen bjuder på. Sådana är t ex pollinering eller nedbrytning av organiskt material.

Gränsen för vad vår jord klarar av närmar sig hastigt, om vi inte väljer en mera hållbar modell. Ekologisk produktion är ett hållbart alternativ.