Ren mat är bra för människor, djur och miljö. Vi kan vara stolta över våra ekologiska producenter. Tack vare sitt professionella kunnande producerar de mat som är av hög kvalitet, som vi tryggt kan äta och som smakar gott.

Utgångspunkten för ekologisk produktion är att maten i förpackningen kan spåras ända tillbaka till åkern. I den ekologiska produktionen används inga kemiska bekämpningsmedel och den ser till att jordmånen och naturen hålls ren. Djuren medicineras endast vid behov. För konsumenten som väljer ekologiskt är det viktigt att maten inte innehåller antibiotika eller rester av bekämpningsmedel och att tillsatsämnen används sparsamt. Det viktigaste kriteriet är att maten är ren.

Att välja ekologiskt är ett val som vi alla kan göra i vår vardag för att minska exponeringen för kemikalier och samtidigt stödja sådan produktion som utvecklar odlingslösningar som grundar sig i det som är bra för naturen.

Kemikalier är ett av våra största miljöproblem som hotar såväl människors hälsa som naturen. Ju fler kemikalier man undersöker, desto fler effekter på hälsa och miljö upptäcker man. Samtidigt märker man, att ämnen som redan nu är förbjudna hittas som rester i jordmånen och i maten efter flera tiotals år. Oftast undersöks effekterna separat och kunskap om samverkan mellan olika ämnen och hur de påverkar vår hälsa eller vår natur är sällsynt. Ekologisk produktion har visat vägen för att minska på mängden kemikalier, och nu inser såväl forskare som beslutsfattare hur viktigt detta är.

Vid ekologisk produktion ser man till att undvika att tillföra åkern sådant som inte hör till naturen. Detta är hållbart på sikt. I Finland är situationen än så länge ganska bra, vilket innebär att Finland är ett fantastiskt område för produktion av ekologisk mat. Ändå måste vi också hålla ett öga på markförstöring och kemikalisering.

Antibiotikaresistens

En stor risk relaterad till samhällets kemikalisering är antibiotikaresistenta bakterier. En betydande del av världens antibiotika matas till produktionsdjur, varför antibiotikaresistenta bakterier hotar människors hälsa runt om i världen.

Globalt sett är användningen av antibiotika i den ekologiska djurproduktionen betydligt lägre än i den konventionella produktionen och ekologisk produktion erbjuder därmed en tydlig lösning för att minska risken för antibiotikaresistens.