Daggmaskar och organismer trivs i välmående ekologisk jord.

När man talar om ekologisk produktion, är det värt att ta en titt under ytan. Många av dom positiva effekterna finns nämligen under jord. Mångsidigt växelbruk med baljväxter som binder kväve samt organisk gödsel, såsom stallgödsel och annan återanvändbar gödsel bjuder på en utmärkt matsäck för dom som bor i underjorden – maskar, mikrober och mycorrhizae. Dom är viktiga medarbetare till den ekologiska bonden och dom ser till så att jordmånen håller sig frisk och bördig. Ofta säger man att den ekologiska odlaren inte gödslar växterna utan ger jorden näring. 

Små organismer har stor betydelse genom att dom frigör näring som upptas av växterna, men dom har också många andra uppgifter. Organismerna gör så att den bördiga jorden håller sig lagom fuktig och klarar torka bättre, och också sådana utmaningar som riklig nederbörd. Organismerna hindrar också att näringen sköljs bort. I en välmående jordmån växer friska växter, eftersom aktiva mikrober håller efter sjukdomsframkallande bakterier. Jordmån som innehåller mycket organiskt material har bättre förmåga att binda upp koldioxid.

Till och med 95 % av världens livsmedelsproduktion är bunden till jordmånen. Bördig jord är en naturresurs, som försvinner till följd av intensivodling och erosion snabbare än den förnyas. Därför är det viktigt att ta hand om jordmånen.

Underjordiskt liv

Ungefär en fjärdedel av våra djurarter lever under jord. Som mest kan det finnas över tusen olika arter per kvadratmeter jord och i en handfull mull kan det finnas miljarder organismer. Dessutom kryllar jordmånen av mikrober, svamp och andra organismer som vi inte kan se med blotta ögat.

Arterna i jordmånen är en viktig del av mångfalden, då dom deltar i nedbrytningen av organiskt material, vilket är grunden för näringskedjan.

Vi får också hela tiden mera kunskap om mikrobers och andra organismers inverkan på människors hälsa.