I ekologisk produktion används inte kemiska bekämpningsmedel.

En av dom stora fördelarna med ekologisk produktion är att i stället för att använda kemiska bekämpningsmedel, satsar bonden på förebyggande och naturliga sätt att bekämpa skadedjur. Naturen har lösningar på många problem. En välmående jordmån förhindrar många växtsjukdomar och mångsidigt växelbruk håller efter skadeinsekterna. Ogräs bekämpas med växelbruk och genom att rensa, sveda, vända jorden och med insådd. 

I ekologisk produktion används inte alls bekämpningsmedel mot ogräs eller tillväxthämmare. Mot växtsjukdomar och skadedjur används inte kemiska bekämpningsmedel, utan förebyggande metoder och mekanisk bekämpning samt vissa ämnen som återfinns i naturen. Dessa kan vara t ex ämnen som växterna producerar, såsom svampsporer eller bakterier, och de bryts snabbt ned i naturen. 

En viktig orsak till att bönder vill bli ekologiska är att de vill sluta använda kemiska bekämpningsmedel. Och det är inte så konstigt med tanke på att giftfritt är bättre för naturen, ekonomin och arbetssäkerheten.

Läs vidare i artikeln från Finska ekologiska forskningsinstitutet

Naturen hjälper

Gårdar som länge har varit ekologiska har visat sig ha färre skadeinsekter. Enligt forskarna kan det bero på mångfalden och att andelen naturliga fiender har ökat. I en undersökning som genomfördes i Kalifornien upptäckte man att mängden skadeinsekter som angriper tomater var mindre på ekologiska odlingar. Forskarna antog att orsaken var ökad mängd salicylsyra på tomatplantornas blad, vilket gjorde dom mindre attraktiva för skadedjur. Det här naturliga försvaret antas vara kopplat till mikroberna i jordmånen.