I ekologisk produktion används inte kemiska bekämpningsmedel.

En av dom stora fördelarna med ekologisk produktion är att i stället för att använda kemiska bekämpningsmedel, satsar bonden på förebyggande och naturliga sätt att bekämpa skadedjur. Naturen har lösningar på många problem. En välmående jordmån förhindrar många växtsjukdomar och mångsidigt växelbruk håller efter skadeinsekterna. Ogräs bekämpas med växelbruk och genom att rensa, sveda, vända jorden och med insådd. 

I ekologisk produktion används inte alls bekämpningsmedel mot ogräs eller tillväxthämmare. Mot växtsjukdomar och skadedjur används inte kemiska bekämpningsmedel, utan förebyggande metoder och mekanisk bekämpning samt vissa ämnen som återfinns i naturen. Dessa kan vara t ex ämnen som växterna producerar, såsom svampsporer eller bakterier, och de bryts snabbt ned i naturen. 

En viktig orsak till att bönder vill bli ekologiska är att de vill sluta använda kemiska bekämpningsmedel. Och det är inte så konstigt med tanke på att giftfritt är bättre för naturen, ekonomin och arbetssäkerheten.

Läs vidare i artikeln från Finska ekologiska forskningsinstitutet

Naturen hjälper

Gårdar som länge har varit ekologiska har visat sig ha färre skadeinsekter. Enligt forskarna kan det bero på mångfalden och att andelen naturliga fiender har ökat. I en undersökning som genomfördes i Kalifornien upptäckte man att mängden skadeinsekter som angriper tomater var mindre på ekologiska odlingar. Forskarna antog att orsaken var ökad mängd salicylsyra på tomatplantornas blad, vilket gjorde dom mindre attraktiva för skadedjur. Det här naturliga försvaret antas vara kopplat till mikroberna i jordmånen.

Ekologisk mat är ren

Utgångspunkten för ekologisk produktion är att maten i förpackningen kan spåras ända tillbaka till åkern. I den ekologiska produktionen används inga kemiska bekämpningsmedel och den ser till att jordmånen och naturen hålls ren. Djuren medicineras endast vid behov. För konsumenten som väljer ekologiskt är det viktigt att maten inte innehåller antibiotika eller rester av bekämpningsmedel och att tillsatsämnen används sparsamt. Det viktigaste kriteriet är att maten är ren.

Att välja ekologiskt är ett val som vi alla kan göra i vår vardag för att minska exponeringen för kemikalier och samtidigt stödja sådan produktion som utvecklar odlingslösningar som grundar sig i det som är bra för naturen.

Kemikalier är ett av våra största miljöproblem som hotar såväl människors hälsa som naturen. Ju fler kemikalier man undersöker, desto fler effekter på hälsa och miljö upptäcker man. Samtidigt märker man, att ämnen som redan nu är förbjudna hittas som rester i jordmånen och i maten efter flera tiotals år. Oftast undersöks effekterna separat och kunskap om samverkan mellan olika ämnen och hur de påverkar vår hälsa eller vår natur är sällsynt. Ekologisk produktion har visat vägen för att minska på mängden kemikalier, och nu inser såväl forskare som beslutsfattare hur viktigt detta är.

Vid ekologisk produktion ser man till att undvika att tillföra åkern sådant som inte hör till naturen. Detta är hållbart på sikt. I Finland är situationen än så länge ganska bra, vilket innebär att Finland är ett fantastiskt område för produktion av ekologisk mat. Ändå måste vi också hålla ett öga på markförstöring och kemikalisering.

Ekologiskt är bäst när man jämför rester av bekämpningsmedel i olika livsmedel. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA undersöker varje år nästan 100 000 livsmedelsprover: i ekologiska produkter finns färre rester av bekämpningsmedel jämfört med andra produkter. Dessutom innehåller ekologisk mat bevisligen färre tungmetaller som t ex kadmium, nitrat och nitrit.

Läs mer i artikeln från Finska ekologiska forskningsinstitutet:

Efsas restövervakningsdata från 2019 >
Det finns forskningsresultat för att stödja ekologisk mats hälsa >