Tuorein luomun kuluttajabarometri on nyt julkaistu myös tiivistettynä infograafina. Tutustu suomalaiseen luomukuluttajaan ja katso mihin luomukuluttajaryhmään itse kuulut.

Tutustu infograafeihin klikkaamalla kuvaa

Luomuruokaa syö joka viikko 1,7 miljoonaa suomalaista. Lapsiperheet ovat edelleen keskeinen luomun käyttäjäryhmä, mutta etenkin nuorten naisten ja 30–50-vuotiaiden miesten osuus on kasvanut. Erot tuloluokkien ja koulutustasojen välillä ovat jatkaneet tasaantumistaan.

Lähes kolmannes suomalaisista lukeutuu luomua aktiivisesti ostaviin kuluttajiin eli he ostavat luomua vähintään kerran viikossa. Heidän määränsä on kasvanut selvimmin pääkaupunkiseudulla.

Luomun tärkeimmissä ostoperusteissa korostuvat puhtaus, erityisesti torjunta-aineettomuus ja lisäaineettomuus, sekä ympäristöystävällisyys. Myös eläinten hyvinvointi ja hyvä maku ovat tärkeitä ostoperusteita etenkin aktiivisille luomukuluttajille. Luomua aktiivisesti ostavat kuluttajat arvostavat kotimaisuutta, 94 % viikoittain ostavista kuluttajista piti sitä vähintään melko tärkeänä ominaisuutena elintarvikkeelle.

Tutkimuksessa kartoitettiin myös ruuan ympäristövastuullisuuteen liittyvien ominaisuuksien tärkeyttä suomalaisille. Antibioottivapaus, luonnon monimuotoisuus, pieni hiilijalanjälki ja ympäristöystävällinen pakkaus olivat selkeästi tärkeämpiä ominaisuuksia luomua aktiivisesti ostaville suomalaisille kuin väestölle keskimäärin.

Luomun kuluttajabarometrin toteutti Kantar TNS Agri syyskuussa 2021 Pro Luomun toimeksiannosta. Barometriin vastasi 1 036 iältään 18–74-vuotiasta suomalaista. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.