Luomu on luottamuksen arvoinen, kertoo Tiina O’Toole. Hän kehittää luomuvalvontaa Euroopan komissiossa, DG Agrin luomuyksikössä.

”Kaikki lähtee siitä, että luomutuotanto on valvottua tuotantoa”, sanoo kansallinen asiantuntija, Policy Officer Tiina O’Toole. On aikainen aamu Euroopan unionin pääkaupungissa Brysselissä, mutta se ei haittaa intensiiviseen työtahtiin tottunutta Tiinaa. Tänään hänen työpöydällään on ainakin selvitystyötä liittyen luomutuontiin kolmansista maista, sekä valmistautumista Eurooppa-päivän kunniaksi, Euroopan komission päämajassa Berlaymontissa, järjestettävään avoimien ovien tilaisuuteen.

Euroopan komission päämajassa Berlaymontissa järjestettiin avoimien ovien tapahtuma Eurooppa-päivän kunniaksi.

Luomu on seurannut mukana kansainvälisellä urapolulla

Tiinalla on takanaan pitkä ura ruuantuotannon ja maatalouden parissa. Kiinnostus ruuantuotantoa ja erityisesti eläintuotantoa kohtaan vei hänet alun perin Asikkalaan opiskelemaan maatalouden perustutkintoa. Pienestä päijäthämäläisestä Asikkalan kunnasta Tiinan tie vei maatalousharjoitteluun lypsykarjatilalle Walesiin. Sieltä matka jatkui Walesin yliopistoon suorittamaan kotieläintuotannon kandidaatin tutkintoa ja edelleen Skotlantiin Aberdeenin yliopistoon, josta hän valmistui kotieläinravitsemustieteen maisteriksi.

Luomu on ollut keskeisessä roolissa Tiinan urapolun varrella. Ennen Euroopan komissiossa työskentelyä Tiina työskenteli Ruokavirastossa, Evirassa ja Kasvintuotannon tarkastuskeskuksessa, jossa hän oli mm. pystyttämässä luomurehujen valvontajärjestelmää Suomeen.

Tiinan mukaan luomun lainsäädäntöpaketti on vaativa kokonaisuus laatujärjestelmän raamiksi, mutta juuri sillä taataan, että kuluttaja voi luottaa luomuun.

Luomuauditointi Perussa

Luomutuotannosta säätää EU:n lainsäädäntö, ja se tarkoittaa sitä, että jokainen EU:ssa myytävä luomumerkitty tuote tulee olla tuotettu EU:n luomusäädösten mukaisesti. Näin on myös kolmansista maista tuotavien luomutuotteiden, kuten vaikkapa kaakaon osalta. Tiina on itse ollut mukana tekemässä luomutarkastuksia kolmansiin maihin – viimeisin tarkastusmatka suuntautui Etelä-Amerikan neljänneksi suurimpaan valtioon Peruun.

”Kolmansissa maissa valvotaan hyvinkin tarkasti luomutuotantoa”, kertoo Tiina.

Luomuvalvonnan tarkastuksessa, eli niin kutsutussa auditoinnissa, varmistetaan että kohdemaan luomuvalvonta toimii, täyttää sille asetetut vaatimukset ja perustuu tarkkaan dokumentointiin. Perussa tarkastus aloitettiin luomutuotantoa valvovasta tarkastuslaitoksesta, jossa käytiin läpi mm. valvontasuunnitelmat sekä tarkistettiin luomuvalvontaa tekevien tarkastajien asiantuntemus ja koulutusten ajantasaisuus. Lisäksi tarkastettiin tehtyjen luomuvalvontojen määrää, niiden riskiperusteisuutta sekä näytteenottoa ja analyyttistä valvontaa esim. torjunta-ainejäämien osalta. Tarkastusmatka ei suinkaan jäänyt siihen, vaan seuraavaksi jalkauduttiin paikallisille luomutiloille selvittämään miten tarkastukset oli tehty ja seuraamaan sekä arvioimaan paikallista tarkastustoimintaa.

Luomulla on merkitystä

Tiina pääsi luomutarkastusmatkalla Perussa vierailemaan paikallisella kaakaopapuviljelmällä. Luomutiloille tehtävien tarkastusten päämääränä on varmistua etenkin siitä, että luomuviljelijöiden tarkastukset ovat riskiperusteisia ja luomusäädöksiä noudatetaan. Kolmansissa maissa luomutuotanto voi tarjota luomuviljelijöille ja heidän perheilleen mahdollisuuden parempaan elintasoon, sillä sen lisäksi että luomutuotteesta usein maksetaan parempi korvaus, luomujärjestelmään kuuluu myös luomuviljelijöiden koulutusta.

”Kolmansien maiden kohdalla puhutaan usein erittäin köyhistä olosuhteista, ja on ollut koskettavaa nähdä, että siellä luomutuotanto pystyy nostamaan ihmisiä köyhyydestä ja antaa tulevaisuuden. Sillä, että pääsee viemään luomutuotetta EU:n markkinoille, voi olla kauaskantoisia mahdollisuuksia monille ihmisille”, sanoo Tiina.

Työpaikkana Euroopan komissio

Euroopan komission luomuyksikössä työskentelee noin 25 kansainvälistä asiantuntijaa. Tiina on luomuosaston ainoa suomalainen asiantuntija, lisäksi yksikössä on edustusta 14 eri EU:n jäsenmaasta esim. Tanskasta, Ruotsista, Belgiasta, Alankomaista, Puolasta, Unkarista, Romaniasta, Kroatiasta, Espanjasta, Italiasta ja Ranskasta. Luomuyksikön tehtävä on mm. kehittää EU:n luomulainsäädäntöä sekä valvoa, että jäsenmaissa tehtävä luomuvalvonta on luomulainsäädännön mukaista. Myös EU:n ulkopuolisten, niin kutsuttujen kolmansien maiden luomuvalvonnan valvonta kuuluu luomuyksikön tehtäviin.

EU:n ytimessä tehdään päivittäin paljon ja monipuolisesti töitä luomun eteen. Kahta samanlaista työpäivää ei ole, joustavuutta ja osaamista koetellaan, kun on otettava haltuun laajoja asiakokonaisuuksia hyvin lyhyessä ajassa. Tiinan mukaan luomun lainsäädäntöpaketti on vaativa kokonaisuus laatujärjestelmän raamiksi, mutta juuri sillä taataan, että kuluttaja voi luottaa luomuun.

”Luomutuotanto on laaja kokonaisuus pellolta pöytään. Luomun ydin on, että kuluttajalle tuotetaan lisäarvoa huomioimalla, että tuotanto on ympäristön kannalta kestävää sekä esim. eläinten hyvinvointiin panostamalla monin eri tavoin”, kertoo Tiina.