Luomumerkki

Mikä on luomumerkki ja miksi se on olemassa?

Luomumerkki pakkauksessa kertoo, että elintarvike on tuotettu EU:n luomuehtojen mukaisesti. Eikä kyseessä ole mikä tahansa järjestelmä, vaan luomu on osa EU:n lainsäädäntöä. Samat säädökset ovat voimassa kaikissa EU-maissa. Myös EU:n ulkopuolelta tuotavien luomutuotteiden on täytettävä samat vaatimukset.

Näin luomumerkkiä käytetään

EU:n luomumerkki

Luomuelintarvikeketjua säätelevät elintarvikelainsäädännön lisäksi luomusäädökset. 

EU:n luomulainsäädäntö (EU) 2018/848 määrittää vähimmäisvaatimukset koko EU:n alueella luonnonmukaisesti tuotettuina markkinoitaville maataloustuotteille ja elintarvikkeille. 

EU:n luomumerkkiä on kutsuttu monilla nimillä mm. EU:n luomutunnus, lehtimerkki tai eurolehti. Tässä oppaassa kutsumme sitä luomumerkiksi.

EU:n luomumerkin käyttö on pakollista kaikissa pakatuissa luomuelintarvikkeissa. Se kertoo, että elintarvike on tuotettu ja valmistettu EU:n luomusäädösten mukaisesti. Lisäksi sitä voidaan käyttää vapaaehtoisesti irtotuotteissa sekä kolmansista maista tuoduissa luomuelintarvikkeissa. Luomumerkillä ei voi merkitä aterioita.

Pakolliset luomumerkinnät pakkauksissa 

Luomusäädösten noudattamista valvovat Suomessa viranomaiset. Luomumerkin yhteydessä käytetäänkin valvontalaitoksen tunnusta. 

Kullakin valvontalaitoksella on oma tunnuksensa. Pakkaukseen merkitään sen viranomaisen tunnus, joka on valvonut luomutuotteen viimeisen tuotanto- tai valmistusvaiheen. 

Ohessa ovat suomalaisten valvontaviranomaisten tunnukset

Maataloustuotteet

Valvova viranomainen: ELY-keskukset, tunnus FI-EKO-101-115 (viimeinen numero viittaa ELY-keskukseen)

Jalostetut elintarvikkeet

Valvova viranomainen: Ruokavirasto, tunnus FI-EKO-201

Alkoholi

Valvova viranomainen: Valvira, tunnus FI-EKO-301

Ahvenanmaan tuotanto

Valvova viranomainen: Ahvenanmaan maakuntahallitus, tunnus FI-EKO-401

Lisätietoja valvonnasta Ruokaviraston luomusivuilta.

Luomumerkin yhteydessä on ilmoitettava valvontalaitoksen tunnusnumero ja tieto, missä tuotteen maataloudesta peräisin olevat ainesosat on tuotettu. Merkintää ”Suomen maataloudesta” voidaan käyttää, jos vähintään 95 % maataloudesta peräisin olevista ainesosista on tuotettu Suomessa. Toimija saa itse valita, millä EU:n virallisella kielellä maatalousperäisten ainesosien alkuperän ilmoittaa. 

LUOMU-sanan yhdistäminen pakollisiin luomumerkintöihin

Luomumerkin ohessa pakkauksissa saa käyttää kansallisia ja yksityisiä luomumerkkejä. Niiden käytössä on noudatettava luomumerkin suoja-aluetta ja muita sen käytöstä annettuja ohjeita.

Vahvistavat luomumerkinnät pakkauksissa

Pakollisen pakkausmerkinnän lisäksi luomumerkkiä voi käyttää vahvistavana merkkinä ilman valvontatunnusta ja alkuperää.

Luomumerkin graafiset ohjeet

Luomumerkin käytöstä on tarkka graafinen ohjeisto. Käytäthän luomumerkkiä aina vain virallisten graafisten ohjeiden mukaisesti.

 Tutustu koko graafiseen ohjeeseen EU:n luomusivuilla >

Lisätehoa luomumerkkiin

Luomu-sanan käyttäminen vahvistaa luomumerkin ymmärrettävyyttä.

Luomu-sana voidaan liittää merkkiin esimerkiksi seuraavasti:

Luomumerkin mittasuhteet on vakioitu, eikä niitä saa muokata. Huomioithan, että Luomu-sana sijoitetaan luomumerkin suoja-alueen ulkopuolelle, joka tarkoittaa, että esim. pystyversiossa kymmenesosa luomumerkin korkeudesta tulee jättää aina luomumerkin reunoilta tyhjäksi.

Luomu-sanaan voidaan käyttää esimerkiksi Brevia Semibold tai Arial Rounded Bold -fonttia.

Suosittelemme Luomu-sanan väriksi taustasta riippuen joko valkoista, tummanvihreää tai mustaa.

LUOMUMERKIN VIHREÄ

RGB 169 201 56 | #a9c838 | CMYK 50 0 100 0 | PANTONE 376

LUOMU-SANAN TUMMANVIHREÄ 

RGB 30 103 46 | #1e672e | CMYK 86 33 100 26 | PANTONE 349 C

MUSTA

RGB 0 0 0 | #000000 | CMYK 0 0 0 100 | Pantone Black C

VALKOINEN

RGB 255 255 255 | #FFFFFF | CMYK 0 0 0 0

Luomun kuluttajat

Mitkä ovat tärkeimmät syyt ostaa luomua?

Näin vastaavat suomalaiset:

 1. Puhtaus, lisäaineettomuus, torjunta-aineettomuus
 2. Hyvä maku
 3. Ympäristöystävällisyys
 4. Terveellisyys
 5. Eläinten hyvinvointi
 6. Hyvä laatu

Luomun menekkiä edistäviä asioita 

Suomalaiset ovat ruokaostoksia tehdessään hintatietoisia, ja hintamielikuva onkin yksi isoimmista ostokäyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä myös luomutuotteiden osalta. Katso alta, mitkä muut tekijät nousevat tärkeiksi suomalaisten tehdessä ostopäätöksiä.  

Ostaisin enemmän luomua, jos… 

 • Tietäisin, että luomutuottaja saa tuotteista oikeudenmukaisen hinnan.  
 • Olisin vakuuttuneempi niiden erilaisuudesta/lisäarvosta. 
 • Tuotteista olisi tarjolla laajemmat valikoimat eri vaihtoehtoja. 
 • Tuotteet olisivat laadukkaampia/parempia. 

Ostajapersoonat

Ostajapersoonat ovat potentiaalisia luomun ostamisen lisääjiä. Tiedot perustuvat luomun kuluttajabarometriin (Kantar TNS Agri 2021).

Aktiiviset kuluttajat

Potentiaalia siirtyä hevikuluttajiksi, jotka ostavat luomua useita kertoja viikossa.

”Janne, 36 v ja Linda, 34 v, lapset alle 6-vuotiaita”

Lapsiperhe: 38 % lapsiperheistä on aktiivikuluttajia (ostavat luomua noin kerran viikossa) 

 • Pääsyyt ostaa luomua ovat puhtaus, lisäaineettomuus, torjunta-aineettomuus ja terveellisyys.
 • Ruuan vastuullisuudessa tärkeää on luonnon monimuotoisuus, antibioottivapaus ja ympäristöystävällinen pakkaus. Eri elinvaiheista tällä ryhmällä korostuu kaikkien vastuullisten ominaisuuksien tärkeys.
 • Ostaisivat enemmän luomua, jos olisivat vakuuttuneita lisäarvosta, tietäisivät, että tuottaja saa tuotteesta oikeudenmukaisen korvauksen ja valikoima olisi laajempi.
 • Aikovat lisätä luomun ostamista erityisesti seuraavissa tuoteryhmissä: vihannekset, hedelmät, liha ja kananmunat.
 • Ostavat luomua päivittäistavarakaupoista ja niiden verkkokaupoista sekä pitävät tärkeänä, että joukkoruokailussa (koulut, päiväkodit, ravintolat) tarjotaan luomua.
 • Asuinpaikka pääkaupunkiseutu, talouden tulot yli 85 t. eur / v, korkeakoulututkinto, lapset 0–6 v.

Perheen vanhemmat kuuluvat ryhmiin 30–39 v. miehet ja 30–39 v. naiset

 • “Janne”: Ruuan vastuullisuudessa arvostaa eniten ympäristöystävällistä pakkausta. Aikoo ostaa lisää luomua hedelmissä, vihanneksissa ja maitotuotteissa. 
 • “Linda”: Ruuan vastuullisuudessa tärkeää erityisesti eläinten hyvinvointi. Käyttää aktiivisesti ruoan verkkokauppoja. 

”Anne, 63 v”

Yli 60-vuotias nainen: 25 % tähän ryhmään kuuluvista on aktiivikuluttajia (ostavat luomua noin kerran viikossa) 

 • Arvostaa luomussa puhtautta, lisäaineettomuutta ja torjunta-aineettomuutta sekä terveellisyyttä ja makua.
 • Ruuan vastuullisuudessa on tärkeää antibioottivapaus, eläinten hyvinvointi ja luonnon monimuotoisuuden ylläpito.
 • Ostaisi enemmän luomua, jos olisi vakuuttuneempi lisäarvosta, tietäisi, että tuottaja saa oikeudenmukaisen hinnan ja valikoima olisi laajempi. Ostaa luomua päivittäistavarakaupan lisäksi torilta.
 • Aikoo lisätä luomun ostamista erityisesti vihanneksissa ja hedelmissä, kananmunissa sekä liha- ja viljatuotteissa.
 • Asuu kahden henkilön taloudessa pääkaupunkiseudulla tai muussa yliopistokaupungissa, korkeasti koulutettu, talouden tulot 50–85 t. eur / v.

Säännölliset kuluttajat

Potentiaalia siirtyä aktiivikuluttajiksi, jotka ostavat luomua vähintään kerran viikossa.

”Jere, 23 v”

Alle 30-vuotias mies: 32 % tähän ryhmään kuuluvista on säännöllisiä kuluttajia (ostavat luomua vähintään kerran kuukaudessa)

 • Ostaa luomua terveellisyyden ja puhtauden vuoksi. Ruuan vastuullisuudessa arvostaa eniten luonnon monimuotoisuuden ylläpitoa ja antibioottivapautta. 
 • Aikoo ostaa lisää luomua hedelmissä ja vihanneksissa sekä korostuneesti maitotuotteissa ja lihaa ja maitoa korvaavissa kasvipohjaisissa tuotteissa. 
 • Voisi ostaa enemmän luomua, jos olisi vakuuttunut, että tuottaja saa tuotteesta oikeudenmukaisen korvauksen ja olisi vakuuttuneempi lisäarvosta. Kaipaa myös lisää vahvistusta ajatukselle, että luomu on nykyaikaista ruoantuotantoa.
 • Korostuu luomun verkkokauppaostajana (sekä päivittäistavarakauppojen verkkokaupat että muut verkkokaupat).
 • Korkea-asteen koulutus tai opiskelija, talouden tulot alle 20 t € tai 20–35 t € (esim. opiskelija), asuu kaupungissa.

”Katja, 47 v”

Yli 40-vuotias nainen: 28 % tähän ryhmään kuuluvista on säännöllisiä kuluttajia (ostavat luomua vähintään kerran kuukaudessa) 

 • Arvostaa luomussa puhtautta, ympäristöystävällisyyttä ja makua. Ruuan vastuullisuudessa on tärkeää eläinten hyvinvointi.
 • Aikoo ostaa luomua nykyistä enemmän erityisesti kasviksissa, hedelmissä, maitotuotteissa ja kananmunissa.
 • Voisi ostaa enemmän luomua, jos tietäisi, että tuottaja saa oikeudenmukaisen hinnan ja luomutuotteita olisi tarjolla laajempi valikoima. Ostaa luomua myös esimerkiksi REKO:sta.
 • Korkeasti koulutettu, talouden tulot 35–50 t €, asuu kaupungissa, lapset yli 15-vuotiaita. 

Luomu on osa ratkaisua -kampanja

Pääteemat

Luomu on osa ratkaisua -kampanjoinnissa on neljä pääteemaa, joista jokaiselle on muotoiltu otsikko sekä kirjoitettu artikkelimuotoon teemaa mukavasti avaava teksti.

Luonnollisen maukasta ja puhdasta ruokaa

Luomun tekijät tuottavat korkealaatuista ruokaa. Luomuruoka on puhdasta, turvallista, ravinteikasta ja valvottua. Kuluttajalle puhtaus merkitsee turvallisuutta, ja heiltä kysyttäessä juuri puhtaus on tärkein syy ostaa luomua. 

Luomuruoka tuotetaan

 • vähemmillä lisäaineilla
 • ilman keinolannoitteita ja kemiallisia torjunta-aineita sekä
 • ilman synteettisiä väri- ja makeutusaineita.

Toisin sanoen, luomu on laatujärjestelmä, jossa jokainen luomuviljelijä, luomutuotteiden valmistaja ja maahantuoja noudattaa luomusäädöksiä ja kuuluu luomuvalvonnan piiriin. Valitsemalla luomumerkillä varustetun tuotteen, tiedämme aidosti mitä syömme.

Luonto säilyy monimuotoisena ja maaperä kiittää

Luomun tekijät auttavat luontoa säilymään monimuotoisena. Myös kuluttajille ympäristöystävällisyys on yksi tärkeimmistä syistä ostaa luomua. 

Luomu tukee luonnon monimuotoisuutta esimerkiksi näin:

 • Laiduntavat eläimet tuottavat laitumelle lantaläjiä, jotka houkuttelevat paikalle hyönteisiä, ja ne puolestaan lintuja.
 • Torjunta-aineettomuus hyödyttää peltojen ja niittyjen eläimistöä, kuten pölyttäjähyönteisiä ja pikkulintuja.
 • Luomutilojen viljelykierto ja eloperäiset lannoitteet, kuten karjanlanta tekevät hyvää maan rakenteelle ja sen pieneliöstölle.

Tutkimusten mukaan luomupelloilla elää 30 % enemmän kasvi- ja eläinlajeja kuin tavanomaisilla viljelmillä. Luomu on luontoystävällinen tuotantotapa!

Eläimillä tilaa liikkua ja vapaus ulkoilla

Luomun tekijöille eläinten hyvinvoinnin varmistaminen on tärkeää. Se tarkoittaa sitä, että luomueläimille annetaan mahdollisuus lajityypilliseen elämään ja niiden hoidossa ja ruokinnassa otetaan huomioon eri lajien luontaiset tarpeet. 

Lajityypillisen elämän esimerkkejä:

 • Luomulehmät laiduntavat ja märehtivät laitumella. Luomulehmien ravinnosta yli puolet on nurmea, joka on naudan luonnollista ravintoa.
 • Luomukanat kylpevät pehkuissa, saavat nokittavaa, munivat pesään ja tekevät lentopyrähdyksiä. Luomukanojen rehu ei sisällä synteettisiä aminohappoja eikä väriaineita.
 • Luomusioilla on tongittavaa ja emakot saavat synnyttää sekä imettää possujaan vapaina.
 • Kaikki luomulampaat pääsevät yhdessä laitumelle.

Kaikki luomueläimet ulkoilevat vähintään kesäisin. Sisällä niillä on väljemmät tilat, päivänvaloa, kuivat pehkut sekä lajitovereiden seuraa. Se edistää niiden terveyttä. Luomueläimet syövät luomurehua, joka on viljelty ilman torjunta-aineita ja keinolannoitteita omalla tilalla tai lähialueella.  

Luomu on Suomessa ainoa viranomaisen valvoma tuotantotapa, jossa eläinten hyvinvoinnille asetetaan tavanomaista korkeammat vaatimukset!

Luonnonvaroja myös tuleville sukupolville

Luomun tekijät säästävät luonnonvaroja tuleville sukupolville. Se tarkoittaa sitä, että luomupellolla ei käytetä keinolannoitteita, joiden valmistaminen nielee valtavat määrät energiaa ja kuluttaa uusiutumattomia luonnonvaroja.

Luomutuotannossa

 • viljellään palkokasveja, jotka sitovat ilmasta kasveille elintärkeää typpeä sekä
 • käytetään eloperäisiä kierrätyslannoitteita, kuten karjanlantaa.

Tuotetaan luomua ja säästetään luonnonvaroja jatkossakin!

 Tutustu luomun usein kysyttyihin kysymyksiin ja vastauksiin >

Pääviesti

Meistä jokainen voi olla omilla valinnoillaan osana muutosta kohti kestävämpää Eurooppaa ja maailmaa.

Kokemuksia kampanjasta

Tutustu kampanjassamme tehtyihin toimiin ja kokemuksiin.

Raportti sisältää kokemuksia kampanjatoimista, jotka toteutettiin lokakuun 2022 sekä maaliskuun 2023 aikana. Erilaisten kampanjatoimien tarkoituksena oli tuupata kuluttajia ostamaan enemmän luomua, lisätä EU:n luomumerkin tunnettuutta sekä kertoa ymmärrettävällä tavalla, että luomu on luotettava, vastuullinen ja kestävä valinta. 

LATAA RAPORTTI TÄSTÄ >

Markkinoinnin pääotsikot

Pääotsikkomme innostavat mutkattomaan maailman muuttamiseen. Tyyli on leikkisä ja siksi helposti lähestyttävä.

Markkinoinnin esimerkkejä

Oheiset esimerkit näyttävät, miten luomusta voi puhua hauskasti ja innostavasti. Samalla logiikalla voi kertoa monenlaisista luomutuotteista ja luomun hyödyistä ympäristölle ja eläimille.

Näiden elementtien avulla soveltaminen omaan käyttöön sujuu helposti.

Markkinoinnin graafiset elementit

Tunnistettava markkinointi rakentuu elementtien sopuisasta yhteispelistä. Tässä osiossa annetaan siitä esimerkkejä.

Typografia

Ensisijaisesti käytetään kahta kirjasinperhettä: otsikoissa Paytone One -perhettä, alaotsikoissa ja leipätekstissä Brandon Grotesque -perhettä. 

Jos Brandon Grotesque -kirjasinperhe ei ole saatavilla, toissijaisena kirjasinperheenä voi käyttää Josefin Sans -perhettä.

Värit

Päävärit

LAVENTELI

RGB 205 170 230 | #cdaae6 | CMYK 25 38 0 0

VIHREÄ 

RGB 0 105 87 | #006957 | CMYK 88 33 66 25

KELTAINEN

RGB 239 158 0 | #ef9e00 | CMYK 0 43 98 0

Lisävärit (esim. kuvituskuosissa tai nettisivuilla)

LAVENTELI – TUMMA

RGB 167 142 188 | #a78ebc | CMYK 40 47 4 0

LAVENTELI – VAALEA 

RGB 220 210 228 | #dcd2e4 | CMYK 15 18 3 0

VIHREÄ – TUMMA

RGB 11 75 64 | #0b4b40 | CMYK 88 41 67 48

VIHREÄ – VAALEA

RGB 190 218 219 | #bedadb | CMYK 30 4 15 0

KELTAINEN – TUMMA

RGB 207 138 0 | #cf8a02 | CMYK 16 47 100 5

KELTAINEN – VAALEA

RGB 254 229 179 | #fee5b3 | CMYK 0 10 35 0

Kuvituskuosit

Kampanjan ilmettä rikastetaan ja tehdään tunnistettavammaksi kuvitusten avulla. Kuvituksia voidaan käyttää sekä kuosina että aseteltuna ”maisemana”.

Ladattavat materiaalit

Luomu on osa ratkaisua -kampanjan ilmettä voidaan käyttää myös myymälässä ja omassa markkinoinnissa (some ja printti). Voit myös luoda materiaaleja yrityksesi tarpeisiin käyttämällä yksittäisiä kampanjaelementtejä tämän ohjeistuksen mukaan. HUOM! Mitään muita värejä, kuvituselementtejä tai typografiaa ei saa yhdistää kampanjaelementteihin.

Valmiit materiaalit

Materiaalit ovat valmiina painoon/käyttöön tällaisenaan.

Juliste A3

12 kpl julisteita, A3
LATAA TÄSTÄ >

Somemateriaalit
Kuvat

Facebook/Instagram feed- ja storykuvat
LATAA TÄSTÄ >
PÅ SVENSKA >

Videot

Facebook/Instagram feed- ja storyvideot
LATAA TÄSTÄ >
PÅ SVENSKA >

Hyllyvipat ja hintakehykset

HUOM! Lähetä painoon kaikki kolme tiedostoa (design, stanssi ja malli).
LATAA TÄSTÄ >

Lattiatarrat

Isoja ⌀80 cm tarroja sekä pieniä johdattavia ⌀30 cm tarroja molempia 9 kpl. HUOM! Lähetä painoon kaikki tiedostot (design, stanssi ja malli).
LATAA TÄSTÄ >

Pop-up -mainoselementti 600×1959 mm

Kaksipuolinen pop-up -mainoselementti, koko 600×1959 mm.
LATAA TÄSTÄ >

Kampanjaelementit

Voit luoda materiaaleja yrityksesi tarpeisiin käyttämällä yksittäisiä kampanjaelementtejä tämän ohjeistuksen mukaan. HUOM! Mitään muita värejä, kuvituselementtejä tai typografiaa ei saa yhdistää kampanjaelementteihin.

Luomumerkki-logot

Logot kolmessa eri värissä sekä digi- että painokäyttöön.
LATAA TÄSTÄ >

Kuvituskuosit

LATAA TÄSTÄ >

Fontit

Lataa fontit

Paytone One (maksuton) >
Brandon Grotesque (maksullinen) >
Josefin Sans (maksuton) >


Valmiit pohjat käyttöön

Facebook/Instagram feed- ja storykuvapohja (PSD)
LATAA TÄSTÄ >

Julistepohja A3 (INDD)
LATAA TÄSTÄ >