Luomun lähtökohtana on ottaa huomioon niin luonnon, eläinten kuin ihmistenkin hyvinvointi. Se on kokonaisuus, joka ulottuu siitä mitä viljelijä pellollaan tekee aina sinun lautasellesi asti.

Luomun perusperiaatteisiin kuuluu kestävä luonnonvarojen käyttö. Lisäksi luomutuotannon menetelmät tarjoavat vastauksia moniin muihin ihmiskunnan haasteisiin, kuten maaperän köyhtymiseen ja luonnon monimuotoisuuden häviämiseen. Luomuviljelijä pitää huolta maasta, mikä ehkäisee eroosiota ja auttaa maata kestämään paremmin ääriolosuhteita, kuten kuivuutta tai runsaita sateita. Myös vesistöt kiittävät, kun ravinteet pysyvät pellossa ja kiertävät tehokkaasti eikä kemiallisia torjunta-aineita käytetä. Hyväkuntoinen maa kykenee myös sitomaan hiiltä peltoon.

Tutkimukset puhuvat luomun kokonaiskestävyyden puolesta: useimmilla kestävyyden kriteereillä luomutuotanto osoittautuu tavanomaista paremmaksi.

Siksi esimerkiksi Euroopan komissio on ottanut luomun kestävän ruoantuotannon veturiksi ja asettanut tavoitteeksi luomun osuuden kasvattamisen neljännekseen vuoteen 2030.

Luomuviljelyn menetelmät toimivat pohjana myös muille kestävyyttä edistäville viljelytavoille, kuten uudistavalle viljelylle ja hiiliviljelylle. Luomusta saadut kokemukset ja tutkimustulokset auttavat kehittämään koko maataloutta kestävämpään suuntaan.

Vastuullisuus on noussut tärkeäksi valintaperusteeksi ruokakaupassa. Erilaisten vastuullisuusmainoslauseiden ja vastuullisuuden määritelmien viidakossa kuluttajan pitäisi tietää valtavan paljon elintarvikkeiden ja niiden raaka-aineiden tuotantotavoista, jotta pystyisi tekemään aidosti vastuullisia valintoja. Eri kuluttajille vastuullisuus myös tarkoittaa eri asioita: toinen arvostaa eläinten hyvinvointia ja toinen monimuotoisuuden ylläpitoa. Valitsemalla luomutuotteen vastuullinen kuluttaja voi olla varma, että valitsee aidosti kestävän, ympäristön, eläinten että ihmisten hyvinvoinnin huomioon ottavan tuotteen.

Lue lisää: Luomupelto tekee jo ilmastotyötä (HS Mielipide 12.10.2018)

Onko ympäristön kannalta sama, millaista lihaa syö? WWF:n lihaopas ohjaa ympäristön kannalta parhaisiin vaihtoehtoihin lihan ja kasviproteiinin valinnassa.