Luomutuotannon kehitysnäkymät ovat maatiloille tehdyn kyselytutkimuksen mukaan hyvät. Luomuun on kiinnostunut siirtymään 11 % tavanomaisista tiloista. Eniten suosiotaan kasvattavat luomumaidon ja luomukananmunien tuotanto, kasvintuotannossa luomukauran viljely lisääntyy edelleen.

Luomutuotantoon siirtyy yhä useampi maatila, selviää maa- ja metsätalousministeriön tilaamasta tutkimuksesta. Kyselyyn vastasi 4 457 maatilaa, joista luomutiloja oli 813.

Kantar TNS Agrin toteuttaman tutkimuksen mukaan kaikista tavanomaisista tiloista 11 prosenttia voisi olla kiinnostunut siirtymään luomutuotantoon vuoteen 2027 mennessä. Todennäköisinä siirtyjinä pidetään kyselyssä siirtymävuoden maininneita, joita oli noin puolet kaikista kiinnostuneista.

Kiinnostus on hiipunut hieman kahdessa vuodessa. Tähän on todennäköisesti vaikuttanut epävarmuus tulevan ohjelmakauden ehdoista ja tukipolitiikasta sekä luomusäädösten tulevista muutoksista.

Luomutuotanto kiinnostaa etenkin hyvän kannattavuuden ja tukien sekä ekologisen tuotantotavan vuoksi. Sekä kasvinviljely- että kotieläintiloilla yhdeksi tärkeimmistä syistä nousi se, että luomutuotannossa ei käytetä keinolannoitteita tai kemiallisia torjunta-aineita. Suurimmiksi esteiksi luomuun siirtymiselle koettiin rikkakasviongelmat ja byrokratia.

Luomutuottajat yrittäjähenkisiä

Luomutuottajien kuva oman tilan nykyisestä ja tulevasta kannattavuudesta on edelleen tavanomaisia tiloja positiivisempi. Luomutilat ovat myös yrittäjähenkisempiä, ja varsinkin luomukotieläintiloilla on selkeämpi tavoite maatilan toiminnalle tavanomaiseen viljelyyn nähden.

Luomutilat ovat jo nyt keskimääräistä suurempia (luomutilat 61 ha, tavanomaiset tilat 49 ha), ja vuoteen 2027 mennessä luomutilojen keskimääräinen peltopinta-ala kasvaa 70 hehtaariin. Uusinvestointeja luomutilat suunnittelevat lähivuosina tekevänsä tavanomaisia tiloja enemmän.

Luomuun siirtyneistä maatiloista suurin osa aikoo pysyä luomussa myös tulevaisuudessa.

Luomutiloilla ympäristöasiat tärkeitä

Luomutiloilla ympäristöasiat ovat tärkeämpiä kuin tavanomaisilla. Esimerkiksi useampi luomutuottaja on sitä mieltä, että tulee jatkossa kiinnittämään huomiota, millaisia ympäristöystävällisiä käytäntöjä voisi toteuttaa omalla tilallaan.

Luomuviljelyssä käytetään jo lähtökohtaisesti viljelykiertoa ja eloperäisiä lannoitteita eikä käytetä kemiallisia torjunta-aineita. Lisäksi luomutilat ovat tavanomaisia kiinnostuneempia muista ympäristötoimenpiteistä, kuten kasvipeitteisyyden lisäämisestä, monimuotoisuuden hoidosta, perinnebiotooppien ylläpitämisestä ja luonnonlaitumista. Luomutilat ovat myös tavanomaisia tiloja halukkaampia tekemään ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä.

Energiamuodoista aurinkoenergia kiinnostaa luomutiloilla – yli 40 prosenttia luomutiloista suunnittelee aurinkoenergian käyttöönottoa.

Tuotantopotentiaalia laajentamisesta ja uusista luomutuottajista

Tuotantopotentiaalia luomussa kasvattavat sekä nykyisten tuottajien laajentamissuunnitelmat että uudet luomuun siirtyvät tuottajat. Kyselyn perusteella tuotantopotentiaalin kasvua on odotettavissa eniten luomumaidon- ja kananmunien tuotannossa.

Luomulihantuotannossa eniten kiinnostavat luomulampaan ja luomunaudanlihan tuotanto, sen sijaan luomusianlihan tuotantoon ei ole suurta kiinnostusta. Luomukotieläintiloissa on tuotannosta luopujia vähemmän kuin tavanomaisessa tuotannossa.

Luomukaura on jo nyt tärkein luomuvilja, ja luomutilojen mukaan sen viljelyala nousee vuoteen 2022 mennessä vielä lähes 20 prosenttia. Myös muiden viljojen, etenkin syys- ja kevätvehnän suosio kasvaa. Luomuviljelijöillä on selvästi kiinnostusta myös syysöljy- ja valkuaiskasveihin.

EU:n tavoitteena 25 % luomua

Tutkimuksesta tehdyn ennusteen mukaan luomuviljellyn peltoalan osuus koko maan peltoalasta nousee vuoteen 2022 mennessä 15 prosenttiin ja vuoteen 2027 mennessä 17 prosenttiin. Tällä hetkellä osuus on noin 13,5 prosenttia.

Euroopan komission uusi Pellolta pöytään -strategia asettaa tavoitteeksi, että vuonna 2030 EU:n alueen peltoalasta 25 prosenttia on luomutuotannossa. Suomessa luomuviljelty peltoala on jo selkeästi EU:n tämänhetkistä keskiarvoa suurempi ja viljelijöillä on edelleen kiinnostusta siirtyä luomutuotantoon. Strategian tavoitteen saavuttamiseen vaikuttavat valmisteilla olevan CAP-ohjelman tarjoamat edellytykset luomutuotannon kasvulle sekä luomun kysynnän ja markkinan kasvu.