LuomuMattinen on Tommi Hasun ja Elina Laaksosen luomutila Oravalan kylässä Kymenlaaksossa. Siellä katsotaan pitkälle tulevaisuuteen ja kehitetään kestävämpää maataloutta.

Aamu on Oravalassa alkanut tilalle syntyneen kissanpennun ulkoiluharjoituksilla. Tommin ja Elinan 3 -vuotias Helmi tytär on viety päivähoitoon, ja Tommi on käynyt tilan kahden työntekijän kanssa läpi aamun työt puhelimitse.

Elina on ammatiltaan tuotekehittäjä, ja tasapainoilee arjessa oman työn, ja tilan toimien välillä.

Tommi ja Elina tuottavat luomunaudanlihaa Atrialle, joten eläinten hoito on oleellinen osa toimintaa. Emolehmiä on satakunta, ja ne laiduntavat eri puolilla kylää.

Tähän aikaan vuodesta maatilalla riittää töitä sadonkorjuun ja paalien ajon parissa. Gluteenitonta luomukauraa on tilalla pinta-alallisesti eniten. Lisäksi kasvatetaan mallasohraa, nurmea ja seosviljaa, mistä suurin osa on hernettä. Tämä myydään rehuiksi eläimille.

Tilalla omavaraisuus on keskeinen asia ja rehu pyritään tuottamaan itse. Kuiva kesä aiheutti aluksi jonkin verran huolta siitä, että saadaanko elämille tuotettua tarpeeksi rehua. Tilalla on kuitenkin nurmipinta-alaa sen verran paljon, että lopulta kaikki eläinten rehu saadaan omilta pelloilta kuivuudesta huolimatta.

Eläinten hyvinvointi merkitsee paljon Elinalle ja Tommille.

Maanviljely vei voiton

Tommi on syntynyt Oravalan tilalle, ja hän oli kahdeksanvuotias, kun tila vuonna 1996 siirtyi luomuun. Se on hänellä hyvin muistissa. Lypsylehmät olivat lähteneet, ja oli aika keksiä jotain uutta. Tavanomaisia viljatiloja oli valtavasti ja Tommin isä ajatteli, että on kannattavaa erikoistua luomuun.

Tommia ei kotona painostettu ryhtymään maanviljelijäksi, vaan hän on saanut valita urapolkunsa itse. Kiinnostuksen kohteita onkin ollut hävittäjälentäjästä sotilasuralle.

”Armeijassa ajattelin, että jos en alkaisi maanviljelijäksi, niin sotilasura kiehtoisi. Tykkään sellaisesta tekemisen meiningistä, mitä maanviljelyssäkin on. Se on sellaista sopivan suoraviivaista”, Tommi kertoo.

Maanviljely vei kuitenkin voiton. Hän opiskeli agrologiksi ja ryhtyi isänsä kanssa viljelemään kotitilalla. Vuodesta 2017 hän on itse alkanut pitämään tilaa.  

Elina on puolestaan saanut jo lapsuuden kodista intohimon laadukasta ruokaa kohtaan. Hän on sittemmin opiskellut elintarviketieteiden maisteriksi. Tavattuaan Tommin, Elinaa alkoi kiinnostaa ruokaketjun alkutuotanto yhä enemmän.

Emolehmät edistävät luomutilan synergiaa

Emolehmät saapuivat tilalle vuonna 2017. Nykyään lehmiä on 120, ja ne laiduntavat isolla alueella tuoden iloa koko kylälle.

Emolehmät sopivat hyvin luomutilalle ja luovat toimivan yhdistelmän tilalla kasvavan nurmen kanssa. Lehmistä saa paljon synergiaetua koko tilalle. Laiduntaminen edistää luonnon monimuotoisuutta ja tuotantopanokset kiertävät tehokkaammin tilan sisällä lehmien avulla. 

”Just näin se kiertotalous toimii. Meidän näkemyksemme mukaan laiduntava märehtijä on maailman muutoksessa pelastus eikä uhka. Tietenkin se riippuu paljon siitä, miten niitä pitää, mutta juuri tämä laiduntamiseen perustuva emolehmätuotanto on kestävä tuotantomuoto”, Tommi toteaa.

Luomutuotanto tukee hyvin Elinan ja Tommin omia arvoja. He esimerkiksi painottavat, että eläinten hyvinvointi merkitsee heille paljon. 

”Tiedostavana ihmisenä minun on helppo yhtyä toimintatapoihimme. Se oli tosi tärkeää silloin kun tutustuin Tommiin, että en lähde sellaiseen mukaan mikä olisi ristiriidassa arvojeni kanssa”, Elina kertoo.

Tilan luomuemolehmät pääsevät ulos silloin kun haluavat, ja pihatossakin on ilmanvaihto toteutettu tehokkaasti, kun yksi seinistä on avoin. Ravinto koostuu pääosin pelkästä nurmesta, joka on nautojen luonnollista ravintoa. Eläinten hyvinvoinnista kertoo hyvin se, että lääkinnälle ei ole juurikaan ollut tarvetta.

Vastuulliset arvot ohjaavat toimintaa

Pariskunnasta huomaa, että heille on tärkeää viedä maataloutta eteenpäin ja kehittää alaa. He ovat esimerkiksi mukana Carbon Action -projektissa, ja etsivät uusia ratkaisuja myös ympäristön hyvinvoinnin näkökulmasta.

Carbon Action on hanke, joka pyrkii lisäämään hiiliviljelyä Suomessa. Hankkeessa tutkijat ja viljelijät yhdessä pyrkivät löytämään parhaat viljelytavat, jolla hiiltä voidaan sitoa maahan. Elinan ja Tomminkin tilalla kehitetään jatkuvasti viljelymenetelmiä tähän suuntaan.

Elinalla päivä jatkuu etätöiden parissa, ja Tommilla on kiire katsomaan mikä maatilalla on tilanne. Puhelin on jo muutaman kerran ehtinyt haastattelun aikana soimaan, joten jossain on tilanne päällä.

Tutustu luomun tekijöihin

Teksti on tuotettu Euroopan unionin osarahoittamassa Luomu. Se on hyvä merkki -hankkeessa vuosina 2020-2022.