Luomun puhtaus on sitä, että se on hyvä ympäristölle, hyvä eläimille ja hyvä ihmisille. Voimmekin olla luomun tekijöistä ylpeitä. He tuottavat ammattitaidolla korkealaatuista, turvallista ja maukasta ruokaa.

Luomun lähtökohtana on jäljitettävyys pakkauksesta pellolle saakka. Luomussa ei käytetä kemiallisia torjunta-aineita ja pidetään huolta, että maaperä ja luonto pysyvät puhtaina. Eläimiä lääkitään vain harkiten ja tarpeeseen ja eläinperäisen tuotteen varoaika eläimen lääkekuurin jälkeen on kaksinkertainen tavanomaiseen tuotteeseen verrattuna. Luomua suosivalle kuluttajalla onkin tärkeää, että ruoassa ei ole antibiootti- tai torjunta-ainejäämiä ja lisäaineiden käyttö on hyvin vähäistä. Itse asiassa kuluttajilta kysyttäessä puhtaus on tärkein syy ostaa luomua.

Yksi maapallon isoista ympäristöongelmista on ympäristön kemikalisoituminen, joka on uhka niin ihmisen terveydelle kuin luonnollekin. Mitä enemmän ihmisen keksimiä kemikaaleja tutkitaan, sitä useampia vaikutuksia ihmisen terveyteen ja ympäristöön niillä havaitaan olevan. Samoin huomataan, että nyt jo kiellettyjä aineita löytyy jääminä maaperästä ja ruoasta vielä vuosikymmenienkin jälkeen. Yleensä vaikutuksia tutkitaan yksitellen ja tietoa siitä miten eri aineet yhdessä vaikuttavat ihmisen terveyteen tai luontoon on todella vähän. Luomu on näyttänyt tietä maatalouskemikaalien vähentämiseen, ja nyt tutkijat ja päättäjätkin näkevät asian tärkeyden.

Luomussa pidetään huolta, että pellolle kertyy mahdollisimman vähän mitään luontoon kuulumatonta. Se on pitkän tähtäimen viisautta ja vastuullisuutta.