Onko luomu terveellisempää kuin tavanomainen ruoka? Joidenkin tutkimusten mukaan on, mutta suurin merkitys luomulla voi olla, kun ajatellaan ihmisten, ympäristön ja eläinten terveyttä kokonaisuutena, ns. One health -näkökulmasta.

Luomuruuan terveellisyys on kysymys mikä herättää paljon keskustelua puolesta ja vastaan. Joissakin tutkimuksissa luomuruuan ja tavanomaisesti tuotetun ruuan välillä ei ole löydetty ravitsemuksellisia eroja, kun taas toisissa tutkimuksissa on pystytty havaitsemaan joitain eroja, esimerkiksi luomuhedelmistä on löydetty enemmän antioksidanttisia polyfenoleita ja luomumaidosta sekä luomulihasta enemmän parempia rasvahappoja. Näiden ravitsemuksellisten erojen merkitys kokonaisruokavaliossa on kuitenkin todennäköisesti vähäinen. Ravitsemuksellisesti terveellinen ruokavalio koostuu monipuolisesti eri raaka-aineista ja kannattaa muodostaa ravitsemussuositusten mukaisesti.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) tilastoista on nähtävissä, että luomun ja tavanomaisen ruuan välillä löytyy selkeitä eroja torjunta-aineiden jäämissä. Lisäksi myös muut tutkimukset ovat osoittaneet, että eroja löytyy myös raskasmetallien jäämissä sekä nitraatti- ja nitriittipitoisuuksissa. Nämä erot johtuvat pääosin siitä, että luomussa keinolannoitteiden ja kemiallisten torjunta-aineiden käyttö on kiellettyä. EFSA kuitenkin katsoo, että eurooppalaisessa ruuassa ei ole yleisesti sellaisia määriä haitta-aineita, että ne voisivat olla suuri riski kuluttajan terveydelle.

Kun yksittäisten aineiden tarkastelusta laajennetaan perspektiiviä koko maapalloon, ns. One Health näkökulmaan, ja tutkitaan ihmisten, eläinten ja ympäristön terveyttä kokonaisuutena, tulevat luomun erot tavanomaiseen tuotantoon todennäköisesti selkeämmin esille. Ihmisten, eläinten ja ympäristön terveyttä on kuitenkin lopulta mahdotonta erottaa toisistaan. Yksi maapallon isoista ympäristöongelmista on ympäristön kemikalisoituminen, joka on uhka niin ihmisen terveydelle kuin luonnollekin. Luomun lähtökohtana on pitää huolta, että pellolle ja sitä kautta metsiin ja vesistöihin kertyy mahdollisimman vähän mitään luontoon kuulumatonta. Myös tutkimusten mukaan luomussa ympäristön kemikalisoituminen on tavanomaista pienempää.

Antibioottiresistenssi

Yksi suuri yhteiskunnan kemikalisoitumiseen liittyvä riski ovat antibioottiresistentit bakteerit. Merkittävä osa maailman antibiooteista syötetään tuotantoeläimille, jonka takia antibioottiresistenssit bakteerit uhkaavat ihmisten terveyttä ympäri maailmaa.

Globaalisti tarkasteltuna luomueläintuotannossa antibioottien käyttö on merkittävästi tavanomaista tuotantoa vähäisempää ja luomutuotanto tarjoaa siten selkeän ratkaisun antibioottiresistenssiriskin pienentämiseksi.