Luomuviljelyssä ei käytetä kemiallisia torjunta-aineita, vaan luomuviljeljä työskentelee luonnon kanssa sopusoinnussa.

Kemiallisten torjunta-aineiden sijaan luomuviljelijä luottaa ennaltaehkäisyyn sekä luonnonmukaisiin ja mekaanisiin torjuntakeinoihin. Luonnosta löytyykin vastaus moniin pulmiin. Maaperän hyvinvointi ehkäisee monia kasvitauteja ja monipuolisella viljelykierrolla tuholaiset pysyvät kurissa. Rikkakasveja torjutaan viljelykierron lisäksi kitkemällä, liekittämällä, maata muokkaamalla ja kylvämällä aluskasveja.

Luomussa ei käytetä lainkaan rikkakasvien torjunta-aineita eikä kasvunsääteitä. Kasvitautien ja tuhoeläinten torjumiseen ei käytetä kemiallisia torjunta-aineita, vaan ennaltaehkäisyä ja mekaanisia torjuntakeinoja sekä joitakin luonnosta peräisin olevia aineita. Nämä aineet voivat perustua esimerkiksi kasvien tuottamiin aineisiin, kuten sieni-itiöihin tai bakteereihin, ja ne hajoavat luonnossa nopeasti.

Viljelijöillä yksi luomuun siirtymisen syy on se, että he haluavat luopua kemiallisten torjunta-aineiden käytöstä. Eikä ihme: se on parempi paitsi ympäristölle, myös viljelijän kukkarolle ja työturvallisuudelle.

Luonto auttaa luomuviljelijää 🍅

Pitkään luomutuotannossa olleilla tiloilla on havaittu olevan vähemmän tuhohyönteisiä. Tutkijoiden mukaan syynä saattaa olla luomutilojen runsaampi monimuotoisuus ja luontaisen vihollisten määrän kasvu.

Kaliforniassa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että tomaatilla yleisen tuholaisen määrät olivat pienempiä luomutuotannossa olevilla tiloilla. Syyksi tutkijat arvioivat salisyylihapon kertymistä tomaatin lehtiin, mikä vähensi tomaattien houkuttavuutta. Tällä luontaisella puolustusreaktiolla on arveltu olevan yhteys maaperän mikrobistoon.

Lue aiheesta lisää Luomuinstituutin artikkelista

Luomu on puhdasta purtavaa

Sen lisäksi, että luomussa ei käytetä kemiallisia torjunta-aineita ja pidetään huolta, että maaperä ja luonto pysyvät puhtaina, eläimiä lääkitään vain harkiten ja tarpeeseen ja eläinperäisen tuotteen varoaika eläimen lääkekuurin jälkeen on kaksinkertainen tavanomaiseen tuotteeseen verrattuna. Luomua suosivalle kuluttajalla onkin tärkeää, että ruoassa ei ole antibiootti- tai torjunta-ainejäämiä ja lisäaineiden käyttö on hyvin vähäistä. Itse asiassa kuluttajilta kysyttäessä puhtaus on tärkein syy ostaa luomua.

Yksi maapallon isoista ympäristöongelmista on ympäristön kemikalisoituminen, joka on uhka niin ihmisen terveydelle kuin luonnollekin. Mitä enemmän ihmisen keksimiä kemikaaleja tutkitaan, sitä useampia vaikutuksia ihmisen terveyteen ja ympäristöön niillä havaitaan olevan. Samoin huomataan, että nyt jo kiellettyjä aineita löytyy jääminä maaperästä ja ruoasta vielä vuosikymmenienkin jälkeen. Yleensä vaikutuksia tutkitaan yksitellen ja tietoa siitä miten eri aineet yhdessä vaikuttavat ihmisen terveyteen tai luontoon on todella vähän. Luomu on näyttänyt tietä maatalouskemikaalien vähentämiseen, ja nyt tutkijat ja päättäjätkin näkevät asian tärkeyden.

Luomussa pidetään huolta, että pellolle kertyy mahdollisimman vähän mitään luontoon kuulumatonta. Se on pitkän tähtäimen viisautta ja vastuullisuutta.

Tutkitusti vähiten jäämiä 🥇

Luomu vie voiton, kun vertaillaan elintarvikkeiden torjunta-ainejäämiä. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA tutkii vuosittain lähes 100 000 elintarvikenäytettä: luomutuotteissa on vähemmän torjunta-ainejäämiä kuin tavanomaisesti tuotetuissa tuotteissa. Lisäksi luomuruoassa on tutkitusti vähemmän esimerkiksi raskasmetalli kadmiumia sekä nitraattia ja nitriittiä.

Lue lisää Luomuinstituutin artikkeleista:
Efsan jäämävalvontatiedot vuodelta 2019 >
Luomuruoan terveellisyyden tueksi löytyy tutkimustuloksia >