Luomutuotannolla on merkittävä rooli Euroopan komission 20.5.2020 hyväksymissä uusissa strategioissa luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi ja kestävän ruokajärjestelmän kehittämiseksi. Pro Luomu iloitsee luomun nostamisesta kestävän ruoantuotannon keskiöön ja toivoo, että strategioiden tavoitteet sisällytetään myös Suomen ruokapolitiikkaan.

Pellolta pöytään -strategia asettaa tavoitteeksi, että vuonna 2030 neljännes EU:n alueen peltoalasta on luomutuotannossa. Tällä hetkellä luomuala on EU:ssa 7,7 % koko peltoalasta. Vastaava luku Suomessa on 13,5 %.

”Luomutuotannon lisääminen keinona lisätä ruuantuotannon kestävyyttä on osoitus siitä, että luomutuotanto nähdään Euroopassa kestävän ruoantuotannon veturina”, toteaa Pro Luomun toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila.

Luomualan kattojärjestö IFOAM EU:n mukaan 25 % tavoite on mahdollista saavuttaa, mikäli tukipolitiikka on luomulle suosiollinen. Suomessa luomuviljelty peltoala on jo selkeästi EU:n keskiarvoa suurempi, joten tavoitteen saavuttamiseen on hyvät edellytykset.

Pellolta pöytään -strategiassa tavoitteena on myös vähentää torjunta-aineiden käyttöä 50 % ja lannoitteiden käyttöä 25 % vuoteen 2030 mennessä.

”Luomun lisääminen vähentää jo sinällään torjunta-aineiden ja keinolannoitteiden käyttöä sekä parantaa maan kasvukuntoa, mutta lisäksi luomutuottajien käytännössä testaamat menetelmät ovat helposti siirrettävissä lisäämään tavanomaisen tuotannon kestävyyttä”, sanoo Marja-Riitta Kottila.

Strategiassa kiinnitetään huomiota myös luomukysynnän edistämiseen vahvistamalla luomun menekinedistämisohjelmia sekä lisäämällä luomutuotteiden osuutta kouluissa ja sairaaloissa. Suomessa luomun kulutus on kasvanut koko 2010-luvun ajan. Tällä hetkellä luomun markkinaosuus päivittäistavarakaupassa on 2,6 %. Julkisissa keittiöissä luomun osuus on arviolta 12 %.

”Strategian tavoitteet ja ehdotetut keinot ovat hyvä merkki myös teollisuudelle. Kasvavan peltopinta-alan myötä luomutuotteiden raaka-ainetta tulee jatkossa entistä paremmin tarjolle ja kysyntä saa vetoapua kampanjoista ja julkisista hankinnoista. Koronapandemian myötä yhä useampi kuluttaja ehkä miettii ruokavalintojaan aiempaa tarkemmin. Ensimmäiset kansainväliset selvitykset kertovat, että luomutuotteiden kysyntä on lisääntynyt pandemian aikana”, toteaa Marja-Riitta Kottila.

Euroopan komission tiedote biodiversiteetti- ja Pellolta pöytään -strategioista

Luomu Suomessa 2019 -koosteesta löytyvät uusimmat luomutilastot