Euroopan unioni on julkaissut luomutuotannon edistämiselle toimintasuunnitelman vuosille 2021–2027. EU:n strategioissa luomua halutaan lisätä ympäristöhyötyjen saavuttamiseksi. Nyt julkistettu luomuohjelma haluaa edistää luomun kysyntää ja parantaa tuotannon osaamista.

EU:n Pellolta pöytään ja biodiversiteetti -strategiat asettivat viime keväänä tavoitteeksi kasvattaa luomupeltoalan osuutta 25 prosenttiin EU:n peltoalasta. Tavoite on kunnianhimoinen, sillä tällä hetkellä EU:n peltoalasta vain noin kahdeksan prosenttia on luomutuotannossa.

– Uusi luomun toimintasuunnitelma on tärkeä osa luomun kehittämistä. On hienoa, että EU:ssa otetaan nyt näin vahva ote sekä luomun kysynnän että tarjonnan edistämiseksi, iloitsee Pro Luomun toiminnanjohtaja Aura Lamminparras.

Toimintaohjelmassa muistutetaan luomun hyödyistä luonnon monimuotoisuudelle ja eläinten hyvinvoinnille ja suositellaan luomun menetelmiä laajaan käyttöön koko maataloudessa. Luomutuotannon lisääminen edistää myös EU:n tavoitteita vähentää torjunta-aineiden ja keinolannoitteiden käyttöä.

– Ohjelman perusteisiin on helppo yhtyä. Vaikka luomuviljelijät eivät tietenkään ole Euroopan ainoita kestäviä menetelmiä käyttäviä viljelijöitä, on hyvä muistaa, että luomu on toistaiseksi ainoa Euroopan laajuinen kestävyyttä edistävä järjestelmä, joka on ulkopuolisen tahon sertifioima, muistuttaa Lamminparras.

Konkreettisia toimia ja rahoitusta luomun kehittämiseen

Uusi toimintaohjelma esittää toimia muun muassa kuluttajatietoisuuden parantamiseksi, kysynnän edistämiseksi julkisissa keittiöissä sekä luomututkimuksen lisäämiseksi. EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta (Horizon Europe) ohjataan 30 prosenttia rahoista luomun kannalta merkityksellisiin hankkeisiin Maatalous, metsätalous ja maaseutu -teemassa. Lisäksi toimintaohjelmassa luvataan toteuttaa tutkimus ”ruuan todellisesta hinnasta” eli ruuantuotannon ulkoisvaikutuksista, jossa tarkasteluun tulee myös verotuksen rooli kestävyyden edistäjänä.

Euroopan komissio on jo nyt aloittanut konkreettiset toimet luomukysynnän lisäämiseksi. Maataloustuotteiden menekinedistämistoimien kautta ohjataan tänä vuonna 49 miljoonaa euroa rahaa luomutuotteiden kysynnän vahvistamiseksi EU:ssa ja EU:n ulkopuolella. Toimintaohjelma lupaa menekinedistämisrahoja luomulle myös jatkossa. Lisäksi ohjelmaan on kirjattu sosiaalisen median kampanjoita ja vuotuinen EU:n oma luomutuotannon päivä.

– Toimintasuunnitelma antaa hyvän pohjan ja työkalut luomun kehittämiselle EU:ssa. Nyt on erityisen tärkeää, että toimintasuunnitelmaan sitoudutaan myös jokaisessa jäsenvaltiossa. Suomessa valmistellaan parhaillaan omaa kansallista luomustrategiaa, joka onnistuessaan voi olla merkittävä alan kehittymisen kannalta, toteaa Lamminparras.