Försäljningen av ekologiska produkter fortsatte att i likhet med tidigare år växa kraftigt under år 2020 och den totala försäljningen var för första gången över 400 miljoner euro. Under år 2020 var det särskilt ekologiskt mjöl och ekologiska grönsaker som i högre grad än tidigare köptes av konsumenterna. 

Ekologiska produkter såldes i detaljhandeln för ca 409 miljoner euro år 2020, enligt en uppskattning av den ekologiska branschens samarbetsorganisation Pro Luomu. Försäljningen ökade med 9,7 procent jämfört med förra året.

Försäljningen av ekologiska produkter växte fortsättningsvis mer än detaljhandeln i sin helhet, även om coronapandemin ledde till att detaljhandelns försäljning av livsmedel och alkoholfria drycker ökade rekordmycket med 7,3 procent. Av detaljhandelns totala försäljning var andelen ekologiska produkter ca 2,6 procent. För de främsta produktgrupperna, såsom barnmat och hönsägg, var de ekologiska produkternas andel redan över 20 procent.

En tredjedel av den ekologiska försäljningen bestod av grönsaker, frukt och mjölk

I toppen av de största ekologiska produktgrupperna hittar vi liksom under de senaste åren frukt och grönsaker, samt mjölk och andra flytande mjölkprodukter. Ungefär en tredjedel av hela den ekologiska försäljningen kommer från dessa produktgrupper. 

De produktgrupper som mest ökade sin försäljning under undantagsåret var mjöl samt sötningsmedel och kryddor.  Även försäljningen av ekologiska grönsaker samt ekologiskt kaffe och te ökade mycket.

– Den tid som folk tillbringade hemma på grund av coronapandemin ledde till att matlagning och bakning ökade och även till att bakning med surdeg blev trendigt. De här trenderna syns starkt även i den ökade försäljningen av ekologiska produkter, säger Pro Luomus verksamhetsledare Aura Lamminparras.

Produkter vars försäljning minskade var jogurt, kvarg och andra mellanmålsprodukter, samt färskt bröd. För mjölk och andra flytande mjölkprodukter avtog ökningen. 

Konsumtionstrenderna främjar ekologiska produkter

Att försäljningen av ekologiska produkter understiger tre procent av den totala försäljningen förklaras av att en ytterst liten andel av köttprodukter och färska bageriprodukter är ekologiska produkter, samtidigt som dessa produktgrupper säljer mycket. De ekologiska alternativen till köttprodukter och färska bageriprodukter är ytterst få. 

För att öka de ekologiska produkternas marknadsandel skulle det behövas ökad produktutveckling och nya produkter särskilt för grupperna bröd, korv och charkuterivaror. Medvetna konsumenter köper också allt oftare produkter som ersätter kött och mjölk och det skulle behövas flera ekologiska alternativ för dessa grupper av livsmedel.  

– Konsumtionstrender och färska konsumentundersökningar främjar ökningen av ekologiska produkter. Förutom klimatet diskuterar man nu även naturens mångfald. Eftersom ekologisk produktion stöder mångfald i naturen, lär det ytterligare öka efterfrågan på ekologiska produkter. Förutsättningarna för ökad försäljning är dock ett utökat och utvecklat utbud av ekologiska produkter, påminner Lamminparras.

Tilläggsinformation:

Aura Lamminparras, verksamhetsledare, Pro Luomu ry, tel. 040 556 8097, aura.lamminparras@proluomu.fi

Den uppskattade försäljningen av ekologiska produkter bygger på uppgifter som Pro Luomu samlat in från butiksgrupperna och Nielsens Konsumentpanel. Uppskattningsmetoderna specificerades för år 2020, så siffrorna är inte direkt jämförbara med tidigare år. De ekologiska produkternas marknadsandel har jämförts med PTY:s och SCB:s nya statistik för olika produktgrupper inom detaljhandeln.