Vardagens val har betydelse. När allt fler väljer ekologiskt i sin inköpskorg bidrar vi till att vår mat produceras på ett sätt som är hållbart för miljön med hänsyn till mångfalden och till djurens välfärd. Luomu on osa ratkaisua – kampanjen ger kunskap om ekologisk produktion och om EU:s ekomärke, eller EU-lövet, samt ökar medvetandet om varför ekologiskt är ett pålitligt, ansvarsfullt och hållbart val.

Luomu on osa ratkaisua -kampanjen lanserades 23.9.2022 på EU:s dag för ekologisk produktion och kampanjen skall genomföras under åren 2022–2024. Kampanjen är synlig i livsmedels-butikerna, i sociala medier och i traditonell media. Kampanjen bygger vidare på Luomu. Se on hyvä merkki- kampanjen som avslutades i augusti 2022.

Kampanjen berättar på ett trevligt och entusiastiskt sätt för finländarna hur man kan förändra världen genom att köpa ekologiskt. Kampanjens huvudbudskap är: På väg mot ett mer hållbart Europa- Ekologin är en del av lösningen.  Budskapet betonar betydelsen av EU:s mål för den gröna omställningen och talar om vikten av ekologiskt jordbruk för uppbyggandet av ett mer hållbart livsmedelssystem.

Luomumerkki.fi är kampanjens officiella sida, där du hittar information om ekologi och kan bekanta dig med ekologiska aktörer.

Kampanjen genomförs i linje med de nationella näringsrekommendationerna. Du hittar råd för en balanserad och hälsosam kost HÄR.

Luomu on osa ratkaisua -kampanjen är delvis finansierad av EU och Pro Luomu genomför kampanjen i Finland tillsammans med sina medlemmar.

Internationellt samarbetsprojekt

Luomu on osa ratkaisua -kampanjen är en del av ett större internationellt samarbetsprojekt, med Finland, Sverige, Nederländerna och Belgiska Flandern. Pro Luomu genomför kampanjen tillsammans med sina systerorganisationer från dessa länder och svarar för den finska kampanjen.

Projektets totala budget i alla fyra länder är 4,53 miljoner euro, varav Finlands andel är 1.55 miljoner euro. EU finansierar 80 procent av projektets budget, i Finland deltar även 13 av Pro Luomus medlemsorganisationer i finansieringen.

EU:s projektfinansiering är en del av EU:s gröna omställning och EU kommissionens mål att öka andelen ekologisk odlingsmark till 25 procent av EU:s totala odlingsareal till år 2030.

SE KAMPANJENS REKLAMVIDEON

I frågor som gäller Luomumerkki.fi-sidorna och Luomu on osa ratkaisua -kampanjen kan du kontakta oss:

Pro Luomu ry

Aura Lamminparras, verksamhetsledare
tel. 040 556 8097, aura.lamminparras@proluomu.fi

Heidi Haavisto-Meier, sakkunnig
tel. 041 432 9690, heidi.haavisto-meier@proluomu.fi

Minna Ala-Kyyny, informatör
tel. 040 120 7477, minna.ala-kyyny@proluomu.fi