I oktober startar tidernas största ekologiska kampanj i Finland. Målet för kampanjen är att öka konsumtionen av ekologiska produkter och samtidigt informera om EU:s ekomärke. Tidpunkten för kampanjen är perfekt eftersom coronapandemin har ökat intresset för ekologiska produkter. Allt fler finländare köper ekologiska produkter och känner också igen EU:s ekomärke.

Ekologiska produkter blir allt vanligare i varukorgarna. Drygt en tredjedel av finländarna köper ekoprodukter minst en gång i veckan och knappt en tredjedel minst en gång i månaden. Den största förändringen jämfört med situationen för ett år sedan är att andelen konsumenter som inte alls är intresserade av ekologiska produkter har minskat med hälften.  Nu är det bara fem procent av finländarna som inte alls köper ekomärkt. Ungefär en femtedel av finländarna säger att dom har blivit mer intresserade av ekologiska livsmedel i och med coronapandemin. 

”Resultaten bådar gott för framtiden. Särskilt barnfamiljer väljer ekologiskt och där finns ju framtidens konsumenter. Det är också glädjande att nästan  95 % av finländarna åtminstone har provat på ekologiska produkter”, säger Pro Luomus verksamhetsledare Marja-Riitta Kottila.

Det tio år gamla ekomärket eller EU-lövet är det märke som finländarna bäst känner till sen tidigare. Drygt en tredjedel av finländarna känner till EU-lövet och nästan lika många antar att märket är ett ekomärke. 

Uppgifterna framgår av den undersökning som Pro Luomu beställt av Kantar. Enkäten besvarades i början av september av 1185 vuxna finländare.

En omfattande ekologisk kampanj gör ekomärket mera känt

I oktober startar tidernas största ekologiska kampanj i Finland. Målet för den är att göra EU-lövet ännu mera känt och informera om vad märket står för.Syftet med kampanjen är också att öka konsumtionen av ekologiska produkter. 

Kampanjen syns på många ställen: i TV, videotjänster och sociala medier. 

Nästa år besöker vi också köpcentra och delar ut smakprov. Kampanjen varar till och med år  2022.

Kampanjen genomförs av Pro Luomu ry, som valt reklambyrån Ryhmä Creative Agency som sin samarbetspartner.

”Vi har velat göra ekoprodukterna mera lättillgängliga för konsumenterna, på bekostnad av romantiska landskapsbilder. Ekomärket är ett varumärke bland andra, även om ekomärkt är ett ovanligt bra val. I valet mellan alla alternativa produkter på marknaden är det lätt att känna igen ekologiska produkter tack vare EU:s ekomärke eller Europalövet”, berättar RyhmäCreative Agencys VD Pertti Pällijeff. 

Kampanjen är i huvudsak EU-finansierad

Hela budgeten för kampanjen är ca 1,4 miljoner euro, varav nästan en miljon euro kommer från EU och resten från föreningen Pro Luomus medlemmar.

Ekokampanjen är det första projektet i Finland som får ekonomiskt stöd genom EU:s  år 2015 förnyade system för främjande av konsumtion.

Titta på reklamfilmer

Ytterligare information:

Marja-Riitta Kottila, verksamhetsledare, Pro Luomu ry, tel. 040 581 9252, marja-riitta.kottila@proluomu.fi

Pertti Pällijeff, VD, RYHMÄ Creative Agency, tel. 050 310 0699, pertti@ryhmacreative.fi