Värdet på den ekologiska dagligvarumarknaden 2022 var cirka 375 miljoner euro. Konsumentbeteendet påverkas i hög grad av inflationen och mer än hälften av finländarna anser att de stigande priserna på livsmedel avsevärt påverkar hur ansvarsfull varukorgen är. Detta får synliga konsekvenser för den ekologiska marknaden, vars värde minskade efter mer än tio år av god utveckling.

Detaljhandeln sålde ekologiska produkter för 375 miljoner euro år 2022, uppskattar den ekologiska branschens samarbetsorganisationen Pro Luomu. Försäljningen minskade med åtta procent från föregående år. Pro Luomu har inga exakta uppgifter om volymförändringen, men med hänsyn till ökningen av livsmedelspriserna har volymminskningens värde varit ännu större. Ekologiska produkter stod för 2,2 procent av värdet på livsmedel i dagligvarumarknaden.

I en färsk konsumentundersökning (Kantar TNS Agri 2023) uppger 57 procent av finländarna att de upplever att de stigande matpriserna till stor del påverkar hur väl de kan överväga ansvarsfulla val när de handlar mat. Dessutom säger upp till 67 procent av finländarna att prisökningar generellt sett påverkar vilken mat de köper i butiken.

En del av de ekologiska varugrupperna klarade sig tämligen bra trots de stigande livsmedelspriser. Ekologisk barnmat var dock den enda produktgruppen som lyckades öka både i värde och volym. Det var knappt några förändringar i värde eller volym i produktgrupper så som gult fett, juice och saftsoppor samt flingor och gryn.

Både sett till värde och volym sjönk den ekologiska försäljningen mest inom färskt kött, köttprodukter, grönsaker, växtbaserade drycker och brygg produkter. Mätt i värde tappade ekologiska produkter så som ägg, grönsaker och vegetabiliska oljor mest sin marknadsandel.

”De stigande livsmedelspriserna och konsumenternas ökade prismedvetenhet har tydligt påverkat den ekologiska försäljningen. Tyvärr måste konsumenterna nu överväga alla ansvarsfulla val i livsmedelsbutiken med tanke på ekonomin”, säger Pro Luomus verkställande direktör Aura Lamminparras.

Finländarna har också återgått till att äta ute, det vill säga på restauranger och mattjänster, vilket generellt minskade försäljningen av basvaror som grönsaker och kött. 

Det ekologiska har fortfarande potential 

Enligt en färsk konsumentundersökning anser 52 procent av finländarna att ekologiskt är åtminstone en ganska viktig egenskap för livsmedel.

”Finländarna är fortfarande intresserade av ekologiskt och som en del av en större ansvarsfullhets trend kan man på sikt se konsumtionen växa. Innevarande år kan fortfarande vara svår för ekologiskt, men när inflationen stabiliseras kommer den ekologiska marknaden troligen att börja växa igen”, säger Aura Lamminparras.

De exceptionella förhållandena i samhället gör att det är svårt att förutse konsumentbeteendet. Redan coronapandemin påverkade den ekologiska försäljningen, under det första året 2020 lagades mat hemma och den ekologiska försäljningen steg kraftigt. Året därpå var snabbmat populärt, och där finns det inga ekologiska alternativ, så tillväxten av den ekologiska marknaden avstannade. 

”På grund av sådana svängningar i konsumenthandeln vore det viktigt för ekologiskt att ha ett stabilt fotfäste i till exempel mattjänster och andra professionella kök. På så sätt skulle primärproduktion och förädlingsindustrin våga satsa på ekologiskt. Detta skulle troligen även avspegla sig på konsumentsidan, till exempel som ett mer mångsidigt utbud”, reflekterar Aura Lamminparras.