Djurens välfärd är en viktig anledning för finländarna att välja ekologiskt. Förutsättningarna för ekologisk produktion garanterar grisar mer utrymme att röra sig och möjligheter till artanpassat beteende. Inhemska ekologiska skinkor finns även i år i välsorterade livsmedelsbutiker.

Enligt Pro Luomus uppskattning kommer det att finnas cirka 75 000 kilo finsk ekologisk skinka tillgänglig inför julen 2022. De ekologiska skinkornas andel av den totala mängden skinkor är liten, men de har en egen krets av köpare som är intresserade av djurens välfärd.

Enligt Suomi syö -undersökningen (Taloustutkimus 2022) är djurens välfärd den fjärde viktigaste anledningen till att välja ekologiskt för finländare som köper ekologiskt. Dess betydelse har ökat de senaste åren, då den ännu 2020 låg på sjunde plats i samma studie. Detta ligger också i linje med den ekologiska konsumentundersökningen (Kantar TNS 2022), enligt vilken 78 procent av finländarna anser att det är åtminstone ganska viktigt för livsmedel att man inom produktionen gjort mer än vad lagstiftningen kräver för att garantera djurens välfärd.

I båda konsumentundersökningarna stod förtroendet för att ekologiskt är bättre för djur högt upp på listan. Enligt Suomi syö-undersökningen anser 67 procent av finländarna att man inom den ekologiska produktionen satsar mer på djurens välfärd än inom den konventionella produktionen. Likaså litar 52 procent av finländarna på att EU:s ekomärke ”EU-lövet” har en positiv effekt på djurens välfärd enligt den ekologiska konsumentundersökningen.

Det finns mer utrymme att röra på sig och frihet att vistas ute i en ekologisk svinstia

Ekologisk produktion är den enda av myndigheterna kontrollerade livsmedelsproduktionen i Finland, där det ställs strängare villkor än vanligt för att garantera djurens välfärd. Ekologiska grisars välbefinnande påverkas bland annat av att de får förvekliga sina artanpassade beteendebehov, de har dubbelt så stora boxar jämfört med konventionella grisar, mer varierad näring och frihet att vistas ute åtminstone på sommaren.

”Den ekologiska produktionen ger djuren större möjligheter att må bra. De ekologiska grisarnas näring är mer mångsidig och inkluderar även grovfoder. De ekologiska grisarna har möjlighet att vistas ute, vilket stimulerar grisarnas liv och är viktigt med tanke på deras beteendebehov. Ute får de se, lukta och känna, vilket är särskilt viktigt för grisar, säger Satu Raussi, ledande expert på Djurens Välfärdscentral EHK.

I enlighet med villkoren för ekologisk produktion ska minst hälften av en ekologisk svinstias golvyta vara fast. Detta gör det bekvämare att ligga och ökar rörligheten för ekologiska grisar, eftersom gallren och gliporna är obekväma för grisfötter. Halm eller annat naturmaterial används som strö. Dessutom måste det finnas tillräckligt med sovplats så att alla djuren kan vila samtidigt. Tillräckligt med utrymme och möjlighet att röra på sig minskar djurens stress, störande beteende och sjuklighet.

I en ekologisk svinstia, jämfört med konventionell grisuppfödning, framhävs suggornas möjlighet att bygga bo, fri grisning och längre avvänjning av smågrisar som en viktig faktor. En grisningsbur som hindrar suggan från att röra sig och bygga bo får inte användas på en ekologisk gård. Ekologiska smågrisar får i första hand dia längre än konventionella smågrisar.

”Det här är de faktorer som bidrar till det högre priset på ekologiskt kött. I ekologisk produktion exploateras inte djur på samma sätt som i konventionell produktion, utan ekologiska djur har möjlighet att leva ett mer artanpassat liv”, säger Satu Raussi.

Ekologiska skinkor finns även i år att köpa i K- och S-gruppens butiker. Utbudet kan dock variera beroende på butik.

Mer information:

Satu Raussi, ledande sakkunnig, Djurens Välfärdscentral EHK, tel. 029 532 2060, satu.raussi@luke.fi

Aura Lamminparras, verksamhetsledare, Pro Luomu ry, tel. 040 556 8097, aura.lamminparras@proluomu.fi