Under år 2021 skedde en utjämning av efterfrågan på ekologiska produkter. En jämförelse med rekordåret 2020 visar att försäljningen har minskat för vissa produktgrupper, men det finns också produktgrupper som visar på en tydlig ökning av försäljningen, såsom t.ex. saft och saftsoppor, kryddor och smaksättning, bryggeriprodukter och barnmat. En utmaning för försäljningen av ekologiska produkter var särskilt den kraftigt ökade försäljningen av färdigrätter, eftersom det knappt finns ekologiska alternativ i produktgruppen. 

Ekologiska produkter såldes inom dagligvaruhandeln i Finland för 407 miljoner euro år 2021, uppskattar den ekologiska branschens samarbetsorganisation Pro Luomu. Försäljningen sjönk med 0,5 procent jämfört med föregående år, men har ökat med 9,3 procent från år 2019, d.v.s. tiden före pandemin. 

Försäljningen av ekologiska produkter ökade mindre än försäljningen i dagligvaruhandeln som helhet, då försäljningen av livsmedel i dagligvaruhandeln ökade med 2,3 procent år 2021 (Källa: Finlands Dagligvaruhandel rf). Andelen ekologiska produkter av hela försäljningen inom dagligvaruhandeln var förra året ca 2,5 procent.

Från bakningstrend till färdigrätter

Försäljningssiffrorna för ekologiska produkter år 2021 jämförs med siffrorna för det första året under coronapandemin, d.v.s. rekordåret för försäljningen inom dagligvaruhandeln, varför försäljningsökningen av ekologiska produkter var måttlig eller t.o.m. minskade i flera produktgrupper. 

”År 2020 märktes bakningstrenden tydligt bl.a. i försäljningen av ekologiskt mjöl, vilken då ökade med nästan 30 procent, medan mjölförsäljningen minskade med 10 procent i fjol. Av detta skulle man kunna dra slutsatsen att den största bakningsivern har lagt sig och att människor år 2021 redan rört sig mera utanför hemmet”, funderar Pro Luomus verksamhetsledare Aura Lamminparras.

Försäljningen av ekologiska produkter minskade också tydligt i gruppen mjölk och övriga flytande mjölkprodukter, vegetabiliska oljor och djupfrysta livsmedel. En tydlig ökning jämfört med föregående år syntes däremot i försäljningen av ekologiska produkter i grupperna saft och saftsoppor, kryddor och smaksättning, bryggeriprodukter och barnmat.

Utvecklingen av ekologiska produkter inom olika produktkategorier speglar utvecklingen av hela livsmedelsförsäljningen. Enligt försäljningsstatik för livsmedel som publicerats av Finlands Dagligvaruhandel rf sjönk försäljningen av baslivsmedel såsom mjölk, kött, mjöl och frysta grönsaker under föregående år, medan försäljningen av färdigrätter ökade mycket kraftigt. 

”I fjol berodde över hälften av den sammanlagda försäljningsökningen av livsmedel på en försäljningsökning av produktgruppen färdigrätter. Ekologiska färdigrätter är ytterst marginella, så ekologiska produkter gynnades inte av att konsumenterna bytte ut råvarorna mot helfabrikat. Det skulle vara mycket viktigt att få fram fler ekologiska alternativ i den ständigt växande produktgruppen färdigrätter”, säger Aura Lamminparras.

För att öka efterfrågan behövs fler ekologiska produkter

Allt fler konsumenter är ändå intresserade av att välja ansvarsfullt producerade livsmedel och skulle vilja öka sin konsumtion av ekologiska produkter. Enligt en ekologisk konsumentbarometer (Kantar TNS Agri 2021) vill 83 procent av de konsumenter som aktivt använder ekologiska produkter öka sin konsumtion av ekologiska produkter i framtiden, för hela befolkningen är motsvarande siffra 53 procent.

Harri Hovi som är ordförande för Pro Luomu och ansvarig chef för Keskos dagligvaruhandel och ansvarsfullhet, hoppas att det kommer ut nya produkter på marknaden för att öka efterfrågan på ekologiska produkter.

”I och med corona har inhemska produkter varit populärare än någonsin tidigare. Jag tror att det också finns en efterfrågan på ekologiska produkter, ett bra exempel på detta är ekologiska ägg och ekologisk barnmat, som redan har en stabil kundkrets. Också när det gäller ekologiska produkter måste man kunna fånga aktuella trender, och utveckla nya produkter för växande produktgrupper enligt kundernas intressen”, säger Harri Hovi.

Pro Luomus verksamhetsledare Aura Lamminparras är av samma åsikt.

”När kraven på ansvarsfullt producerad mat växer är ekologiska produkter ett tydligt alternativ, som gör det lätt för konsumenten att välja hållbart. För att öka efterfrågan behöver vi dock fler bra alternativ inom produktgruppen och övertygande marknadsföring om nyttan av att välja ekologiskt”, säger Lamminparras.

Ytterligare information: Aura Lamminparras, verksamhetsledare, Pro Luomu ry, tel. 040 556 8097, aura.lamminparras@proluomu.fi