Om kampanjen

Våra vardagsval har stor betydelse. När allt fler väljer ekologiskt leder det till att vår mat produceras på ett ekologiskt hållbart sätt med hänsyn till naturens mångfald och djurens välbefinnande. Därför vill vi på Pro Luomu ry genom vår kampanj Luomu. Se on hyvä merkki öka konsumenternas medvetenhet om ekologiska produkter, få fler att köpa ekologiskt och göra ekologiska varumärken mera kända.

EU:s ekomärke har varit i bruk sedan år 2010 och det är obligatoriskt för alla färdigt förpackade ekologiska livsmedel som tillverkas inom EU.

Här berättar vi varför ekomärkt är ett bra val. Vi presenterar också fantastiska människor som tillverkar ekologiska produkter så att vi har möjlighet att välja god ekologisk mat av bra kvalitet.

Luomu. Se on hyvä merkki -kampanjen är delvis  finansierad av EU och den genomförs under åren 2020–2022. Kampanjen syns i TV, i sociala medier och i köpcentra. Luomumerkki.fi är kampanjens officiella sida.

I frågor som gäller Luomumerkki.fi-sidorna och Luomu. Se on hyvä merkki -kampanjen kan du kontakta oss:

Pro Luomu ry

Aura Lamminparras, verksamhetsledare
tel. 040 556 8097, aura.lamminparras@proluomu.fi

Heidi Haavisto-Meier, sakkunnig
tel. 041 432 9690, heidi.haavisto-meier@proluomu.fi

Minna Ala-Kyyny, informatör
tel. 040 120 7477, minna.ala-kyyny@proluomu.fi